Dårlige utsikter for norske sjøfolk i offshore
Redaksjon
21. juni 2018
Illustrasjonsfoto: Color Line, Flickr, Wikimedia
Dårlige utsikter for norske sjøfolk i offshore
Redaksjon
21. juni 2018

Leserbrev av Jan Nilsen

Alle håpet at 2018 ville bli et bedre år enn de foregående, men bortsett fra et lite oppsving for ankerhåndtering, så er spotmarkedet for PSV og ankerhåndtering enda dårligere enn i fjor. Både for jobber og rater.

På britisk side tar de ut flere båter av opplag enn i Norge. Vi ser også at mange av båtene som tas ut av opplag i Norge går utenfor Nordsjøen. Og mange går i NIS. Dermed blir det færre norske sjøfolk.

Selv om det er en viss optimisme i bransjen, så er inntjeningen fremdeles så lav at flere rederier kan måtte gå gjennom en ny runde med kreditorene.

Dette gjør situasjonen for næringen og norske sjøfolk enda mere usikker. Og som ikke det er nok, så viser seg det at offshore kan falle utenfor norske lønns- og arbeidsvilkår. Ifølge juridiske konsulenter så må en skille mellom norske farvann og norsk sokkel. Da norsk sokkel er å regne  som internasjonalt farvann, der norske myndigheter har begrenset råderett.

I tillegg kommer Safetec-rapporten som regjeringen bestilte. Der kom man frem til at myndighetene ikke har kontroll over hvem som opererer på norsk sokkel. Eller hvilke lønns- og arbeidsvilkår de jobber under.

Legger en sammen dette, så frykter jeg at vi går fremtiden i møte uten norske sjøfolk i den oljerelaterte delen av bransjen. Dermed mister Norge den kompetansen norske sjøfolk besitter i dette segmentet.

Gjennom flere år har få rederier ansatt sjøfolk i faste stillinger. I stedet må sjøfolk gå i vikarstillinger. Dette har ført til at mange har funnet andre bransjer å jobbe i eller funnet jobb på land.

Resultatet er at rederiene mangler folk når aktiviteten går opp. Når den går ned, så blir vikarene satt på land igjen. Det sier seg selv at for mange så blir denne usikkerheten vanskelig.

Mange pålagte kurs går ut, og de ansatte får ikke dekket retrening av NAV eller rederiet da de ikke er fast ansatt og rederiet vil spare penger. Dermed får mange problemer med å reise ut igjen.

I tillegg til dette så frykter jeg at vi vil se at mange lærlinger velger ikke å fortsette utdannelsen til dekkoffiser eller maskinoffiser etter at læretiden er over. På grunn av den negative utviklingen og usikkerheten for fremtiden.

Dermed forsvinner rekrutteringen og dermed kan vi risikere at NOR forvitrer og at NIS ekspanderer, og til slutt har vi kun NIS igjen.

Dette er Norge som sjøfartsnasjon ikke tjent med.

Derfor må det norske folk og norske sjøfolk våkne og se hva som skjer. Før det er for seint.

Norske sjøfolk i offshore må ikke bli glemt av politikerene. Fortsetter denne utviklingen, så vil mange lokalsamfunn rundt om i landet bli hardt rammet.