Deepsea Bergen avgrenser Iris for OMV
Glenn Stangeland
4. januar 2019
Foto: Odfjell Drilling
Deepsea Bergen avgrenser Iris for OMV
Glenn Stangeland
4. januar 2019

OMV Norge har søkt Miljødirektorat om tillatelse til boring av letebrønn 6506/11-11 Iris Appraisal i PL 644 i Norskehavet.

Letebrønnen er lokalisert på Haltenbanken i Norskehavet, ca. 280 km nord for Kristiansund og 300 km vest for Brønnøysund.

Tidligst borestart er forventet 1. april 2019, med forventet varighet mellom 75 og 120 dager. OMV søker også om opsjon til å bruke ytterligere 58 dager for å bore et eventuelt sidesteg ved funn.

Iris/Hades-funnet, som var et av de største funnene på norsk sokkel i 2018, er per i dag anslått å inneholde mellom 63 og 322 millioner fat oljeekvivalenter.

Iris og Hades ligger kun 8 kilometer nord for Morvin-feltet og om lag 20 kilometer nordvest for Åsgard.