Denne letebrønnen kan styrke Aker BPs NOAKA-plan
Glenn Stangeland
28. juni 2019
Foto: Odfjell Drilling
Denne letebrønnen kan styrke Aker BPs NOAKA-plan
Glenn Stangeland
28. juni 2019

Aker BP boret tørt på Hornet Main-prospektet, og nå setter Deepsea Stavanger kursen mot NOAKA-området for å bore en ny letebrønn for Aker BP.

– Leteboring på Liatårnet er et eksempel på et spennende prospekt i området som vi nå ønsker å teste ut. Et funn på Liatårnet vil ytterligere styrke lønnsomheten i en utbyggingsløsning med en prosesseringsplattform plassert midt i NOAKA-området, sier pressekontakt Ole Johan Faret i Aker BP til petro.no.

Aker BP har betydelige interesser og er operatør for en rekke lisenser i dette området. I tillegg eier selskapet 50 prosent i lisensen Krafla/Askja, som ligger noe lenger nord, med Equinor som operatør.

Aker BP og Equinor har ikke kommet til enighet om hvordan NOAKA-området bør bygges ut. Aker BP mener en utbyggingsløsning med en prosesseringsplattform plassert midt i NOAKA vil være den beste for å ivareta ressursforvaltning og maksimere verdiskapingen.

Det er gjort en rekke større og mindre funn i dette området, og produserbare ressurser i eksisterende funn anslås til å være i størrelsesorden 550 million fat oljeekvivalenter.