– Det er ikke stuerent å snakke positivt om olje og gass
Redaksjon
7. desember 2018
Trine Eilertsen (Aftenposten), Erik Haugane (Okea) og Tord Lien (NHO).
– Det er ikke stuerent å snakke positivt om olje og gass
Redaksjon
7. desember 2018

Tekst og foto: Frode Rabbevåg

De som jobber i olje- og gassnæringen kan ikke bare si at næringen er så viktig for Norge at den ikke kan debatteres. Faktabasert debatt og informasjon må til, og da må næringen selv delta.

Det var Trine Eilertsen, politisk redaktør i Aftenposten, som hevdet dette under Desemberkonferansen i Kristiansund torsdag.

Foran en fullsatt sal med bransjefolk fra hele landet, fortalte hun en egenopplevd historie fra tre år siden der hun skrev en positiv kommentar om oljenæringen i Aftenposten. Tilbakemeldingene var mange. De som kritiserte henne for å tale positivt om denne næringen gjorde det i sosiale medier, mens de som ville rose henne gjorde det på lukket e-post.

Ikke stuerent
– De som ville takke meg for artikkelen turte ikke å gjøre det åpent, de sendte en privat e-post. Dette viser litt av holdningene i Norge. Det er ikke helt stuerent i alle miljø å snakke positivt om utvinningen av olje og gass, påpekte Eilertsen.

Selv er hun vokst i Fjell utenfor Bergen med både far og mor som har arbeidet i oljebransjen. Etter studiene var hun også innom daværende Statoil som trainee før hun gikk inn i journalistikken.

– Denne næringen har vært motoren i Norge i lang tid, både økonomisk for hele landet men også for mange lokalsamfunn i tillegg til forsknings- og utdanningsmiljøer. Men nå står vi overfor en ny utvikling der mange unge politikere og andre folk i samfunnsdebatten har en annen holdning til oljenæringen. Et eksempel er leterefusjonsordningen der det har festet seg en holdning om at dette er subsidier av oljebransjen. Næringen selv må gå inn i disse debattene med faktabasert informasjon, påpekte Trine Eilertsen.

– Hvor er de unge?
Både Aftenposten-redaktøren og andre talere på konferansen i Kristiansund antydet at tilhørerne i salen stort sett bestod av godt voksne menn med lang erfaring fra oljebransjen.

– Men det er et generasjonsskifte på gang i næringen, og det er helt nødvendig. De unge må fortelle de eldre lederne hvordan verden er. Omstillingen må ikke gå for sakte og inntrykket av at dette er en solnedgangsnæring må ikke få feste seg, da vil det gå ut over rekrutteringen. Hvor er de unge, de som skal ta næringen videre, spurte Trine Eilertsen.

Toril Charlotte Ulleberg Reynolds, statssekretær i Olje- og energidepartementet.

Også statssekretær Toril Charlotte Ulleberg Reynolds (FrP) som deltok på konferansen i olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg sitt fravær, påpekte hvor viktig næringen er for Norge.

– Ingen næring kan måle seg med olje og gass når det gjelder verdiskapning for det norske samfunnet. Det er 170 000 arbeidsplasser i næringen i dag, og alle disse menneskene over hele landet må værer stolte over å gå på jobb hver dag.

– Kutt skadelig for Norge
– Det er mange som ønsker å redusere eller stanse oljeproduksjonen i Norge for å redusere klimautslippene, fortsatte Reynolds. – Men det er ingen grunn til å tro at en reduksjon i norsk oljeproduksjon vil redusere verdens oljeproduksjon. Den vil bare erstattes av produksjon i andre land, og gi store skadevirkninger for norsk økonomi og tusenvis av norske arbeidsplasser.