Disse 30 utbyggingene skal norsk industri leve av etter Sverdrup og Castberg
Glenn Stangeland
22. oktober 2019
Foto: Glenn Stangeland
Disse 30 utbyggingene skal norsk industri leve av etter Sverdrup og Castberg
Glenn Stangeland
22. oktober 2019

Mange bekymret for aktivitetsnivået på norsk sokkel etter at Martin Linge, Johan Castberg og Johan Sverdrup er satt i produksjon.

Med Petro Database som utgangspunkt, har vi valgt ut de 30 prosjekter som vi mener har størst sannsynlighet for å bli sanksjonert i perioden 2022-2027. Dette er basert på størrelse, nærhet til eksisterende infrastruktur og tidsplaner kommunisert av eierselskapene.

Dette er bare greenfield-utbygginger, så levetidsforlengelser og prosjekter for økt utvinning kommer i tillegg.

I grafen er prosjektene sortert etter beliggenhet og størrelse. Størrelsen på sirkelen angir utvinnbare reserver. Y-aksen angir breddegrad. Og X-aksen avstand til nærmeste infrastruktur. Fargen angir operatør.

Selv om Equinor sin portefølje av større funn på norsk sokkel krymper, så har selskapet flere spennende prosjekter på gang. Wisting, som selskapet skal bygge ut på vegne av OMV, er det største av disse.

Det blir også spennende å se hvor selskapene lander når det kommer til utbygging av NOAKA-området. Grafen illustrerer hvorfor dette er blitt en het potet de siste årene. Flere av funnene har betydelig størrelse, men ligger per i dag i «ingenmannsland», mens Krafla og Askja kan knyttes til Equinor sin egen infrastruktur i nord.

Interessant er det også at lille Wellesley Petroleum sitter på ett av de største prosjektene, i form av Grosbeak-funnet.

Per i dag ser det ut til at Wisting og Alta/Gohta er de eneste prosjektene som forsvarer en selvstendig utbygging. Resten bygges trolig ut som tilknytninger til eksisterende plattformer, enten som subsea eller som ubemannede brønnhodeplattformer.

[annonse]

OPERATØRKONFERANSEN
STAVANGER 6.-7. NOVEMBER