Elektrisk støt og naftalekkasje fra «tomt» rør – uhellene i uke 25
Glenn Stangeland
7. august 2019
Elektrisk støt og naftalekkasje fra «tomt» rør – uhellene i uke 25
Glenn Stangeland
7. august 2019

14. juni
Equinor
Gullfaks A
Mønstring pga NAS2 på Gullfaks A grunnet utilsiktet utløst brannvannskid. Klokken 15.48 ble det utløst automatisk mønstringsalarm og nødavstengning (NAS2) som medførte at alt personell mønstret iht alarminstruks. Årsaken til mønstringsalarmen og nedstengningen var at utløserventil for deluge til modul M27 var løst ut feilaktig. Situasjon ble raskt avklart mens mønstringen pågikk. Brannvannsskid ble resatt og produksjonen blir startet opp.

15. juni
Equinor
Åsgard B
Kl.10.00, lørdag 15.06.19 ble det under en rutineinspeksjon av gassinjeksjonsrør M-101, oppdaget en liten gasslekkasje ca 6 km nord for Åsgard B. Inspeksjonen ble gjennomført med ROV fra Edda Flora. M-101 er ett 10′′ gassinjeksjonsrør og gassinjeksjonen har blitt stoppet på en kontrollert måte. Trykkavlasting av gassinjeksjonsrøret pågår. Lekkasjepunktet er på ca. 280 meters dyp. Lekkasjerate er målt visuelt med ROVens kamera og er ca. 30-50 bobler / sekund. Varigheten på lekkasjen er foreløpig ukjent.

16. juni
Aker BP
Valhall/Maersk Invincible
Work was ongoing in 690V switchboard room in Cantilever, in preparation for hook up of power supply breaker for the Chela Crane. The work included cable pulling into the switchboard B which was isolated. The incoming breaker, the outgoing breaker and the tie breaker between swb A and B (in swb B) were all isolated in open position. While installing control wires for the supply breaker, IP touched between ground and incoming cables from 690V main switchboard in Hull. This resulted in a voltage shock of approx. 375V. The breaker in the switchboard was closed and therefore there was power in the bottom of one cubicle in the swb B. IP is apparently unharmed. In consultation with Onshore doctors and cardiologists, as a preventive measure, IP was put under temporary surveillance offshore.

12. juni
Lundin
Edvard Grieg
Person fikk såpe på øyet i forbindelse med vasking av struktur ute i felt, og opplevde ubehag. Sykepleier ble oppsøkt og øyet ble skylt. Etter konsultasjon med vaktlege ble person sendt til land for undersøkelse samme kveld. Undersøkelse på land viste ingen alvorlige skade, men person mottok reseptbelagt øyesalve før han returnerte offshore og gjenopptok arbeidet.

16. juni
Aker BP
Alvheim
Det ble oppdaget søl på dekk ved skumtank på helikopterdekk. Ved nærmere undersøkelse ble det avdekket et mindre hull i et rør i tilknytning til skumtilførsel til brannvannskanoner på helikopterdekk. Det er usikkert hvor mye skumveske av type RF1 (rødt kjemikalie) som har lekket ut, og over hvor lang tid, men det er estimert til mellom 750 og 1000 liter, hvor mesteparten har gått til sjø.

18. juni
Equinor
Oseberg Vestflanke/Askepott
General alarm med mønstring: 12:05 General alarm utløses automatisk. 12:06 F & G systemet indikerer feil- og brannindikasjon i alle 3 kraner og i batterirom. 12:11 Får bekreftet at produksjon på Oseberg H er stengt ned. 12:14 Alle 4 områder der det indikerte brann er sjekket ut. Ingen brann. 12:15 POB kontroll. Kansellerer alarm og personell går tilbake til normalt virke. Videre sjekk av F&G systemet viser at en detektor i slamtank rommet har løsnet og mistet kontakt, slik at brannsløyfe er brutt. Slamtankrommet ligger rett under lastedekk, og det mistenkes at detektoren har løsnet over tid på grunn av vibrasjoner forårsaket av landing av last på dekket over.

17. juni
Okea
Draugen
N2 systemet har blitt forurenset av HC gass. N2 slange var koblet opp mot TEG veksler under oppstart av produksjon. Lekkasje i slangens tilbakeslagsventiler, medførte at HC kom inn i N2 systemet. Ingen ekstern lekkasje, og ingen av plattformens deteksjonssystem hadde utslag. Potensielt kunne HC gas, ved endrede omstendigheter, lekket ut i uklassifisert område.

19. juni
Equinor
Heidrun
Personskade i forbindelse med assistanse på kjøkkenet. Vedkommende fikk vanndamp i ansiktet da han åpnet døra til dampovnen.

20. juni
Equinor
Mongstad
Den 20. juni kl 14.26 oppstod en mindre naftalekkasje i B3-modulen på battery limit A-1300/1400. Lekkasjen ble bekreftet stanset 15.40. Lekkasjen oppstod i forbindelse med planlagt prosjektarbeid. I forbindelse med tie-in på PL-69-0144, blei det pga manglende mulighet for å verifisere at røret var trykkløst, satt krav i arbeidstillatelse å bore eit 3 mm hull på røret for å verifisere at røret var trykkløst. Det oppstod da en lekkasje, og det stod en stråle med nafta ut av hullet. Lina var isolert i begge ender med blindinger, og ventil– og blindingsliste var kvittert ihht prosedyre. Røret hadde vært ute av drift i flere år, og det var ikke forventet å være hydrokarboner i røret. Umiddelbart etter at det blei boret hull, trakk alle seg ut av teltet og varsla kontrollrom, som igangsatte videre varsling ihht prosedyre. Det blei etablert vannspyling mot lekkasjestedet, skumlagt og et strømskap som stod i nærheten blei slått av. Det ble kjørt evakueringsalarm umiddelbart. I henhold til rutiner ble anlegget evakuert og Equinors beredskapsorganisasjon mønstret. Beredskapsorganisasjonen vurderte det til å være lite potensiale for menneske og materiell. Det var ingen personskader, og under hendelsen gikk produksjonen som normalt. Faren over alarm ble kjørt kl 16.28. Politi ankom anlegget og friga området. Undersøkelser i dag, 21.06.2019 viser at røret har vært stengt i alle ender men har inneholdt ustabil nafta. Ut i fra sannsynlig damptrykk på medie i røret, er lekkasjeraten estimert til 0,045 kg/s. Det pågår videre vurderinger med tanke på potensiale og klassifisering.