Equinor fant olje 14 kilometer fra Norne
Glenn Stangeland
17. juni 2019
Foto: Transocean
Equinor fant olje 14 kilometer fra Norne
Glenn Stangeland
17. juni 2019

Equinor, operatør for utvinningstillatelse 159 B, har funnet olje og gass i letebrønnen Snadd Outer Outer, 6507/3-13.

Brønnen er boret om lag 14 kilometer sørvest for Norne-feltet i den nordlige delen av Norskehavet.

Brønnen hadde to ulike reservoarmål, hvor det ble funnet 2-12 millioner fat oljeekvivalenter med gass i det øverste boremålet og olje i det nederste. Estimert volum i sistnevnte er 1-48 millioner fat utvinnbare oljeekvivalenter, melder Equinor.

Først ble det boret til drøyt 2800 meter og første mål Snadd Outer Outer. Her ble det påvist gass. Boringen fortsatte med en forlengelse ned til 3200 meter og andre mål, Black Vulture, hvor det ble påvist olje. Volum før videre avgrensning er totalt 3-60 millioner fat oljeekvivalenter i brønnen.

Boringen for å avgrense funnet i Langeformasjonen ble avbrutt på grunn av tekniske problemer. Det er av den grunn et stort usikkerhetsspenn knyttet til de utvinnbare volumene i Langeformasjonen. Rettighetshaverne vil vurdere videre avgrensing av funnet med hensyn til en mulig utbygging, melder Oljedirektoratet.

– Det dypeste målet er en oppfølging etter Cape Vulture-funnet fra 2017. Dette åpnet for flere andre muligheter på Nordlandsryggen, og med dagens funn er vi svært fornøyde. Sammen viser Snadd Outer Outer/Black Vulture og Cape Vulture en liten suksesshistorie for krittreservoar utenfor kysten av Nordland, og det vil være naturlig å studere flere muligheter i området framover, sier letedirektør Nick Ashton i Equinor.

– En mulig løsning vi vil se på er å koble funnet til Norne-skipet. Snadd Outer Outer/Black Vulture ligger nær Norne-feltet med all dens infrastruktur, og å utnytte denne er i tråd med Equinors strategi om å bruke eksisterende løsninger. Cape Vulture-funnet har allerede mer enn doblet de gjenværende oljeressursene som kan produseres gjennom Norne-feltet, og det er et klart mål for oss å øke reservene rundt Norne-feltet ytterligere, sier han.

Brønnen ble boret av Transocean Spitsbergen, som nå skal bore undersøkelsesbrønn 16/5-7, Klaff, i utvinningstillatelse 502 i Nordsjøen, der Equinor er operatør.