Equinor frir til riggselskapene – ber dem bygge fremtidens rigg
John Økland
28. mai 2019
Equinor frir til riggselskapene – ber dem bygge fremtidens rigg
John Økland
28. mai 2019

Riggselskapene blir nå utfordret av Equinor til å bygge fremtidens rigg på norsk sokkel.  Målet er blant annet at den skal være halvparten så dyr å drifte som dagens rigger.

Under Bore- og riggkonferansen i Stavanger forrige uke fikk riggselskapene og leverandørene noen stikkord for å angripe utfordringen.

  • Riggen skal være lik eller mindre enn CAT D-riggene
  • BOP kan håndteres fra båt
  • Det skal være lugarer til for eksempel 50 personer
  • Sammen med utstrakt bruk av ny teknologi, skal fremtidens rigg har en opex på 50 prosent av dagens rigger
Per Haaland – direktør for effektivitet og riggstyring. Foto: Kjetil Eide/Equinor

– Nå er det teknisk mulig å fjernoperere produksjonsplattformer fra land. Automatiseringsteknologi er på full fart inn i industrien, så vi ser for oss en fullautomatisert borerigg som kan utføre haleproduksjonsboring og plugging av brønner. Vi har gjort en kraftig oppgradering av infrastrukturen for telekommunikasjon på norsk sokkel, slik at forholdene ligger til rette for mer digitaliserte operasjoner, sier Per Haaland – direktør for effektivitet og riggstyring.

Han vektlegger at det man sparer inn på opex, kan man ta ut som direkte besparelse eller man kan bruke på capex i stedet.

Tanken om det nye riggkonseptet er såpass fersk at riggselskapene kommer svært tidlig inn i prosessen med å finne de beste løsningene.

Det nye riggkonseptet er et av Equinors svar på hvordan man skal få boret alle nødvendige brønner på norsk sokkel, uten at rigg og riggrater blir en show-stopper.

– Mange industriaktører snakker om at ratene skal opp på nivået vi hadde i 2011 til 2014. Vi er uenig i dette og har et mer nøkternt syn på hvordan utviklingen kommer til å bli; vi forventer riggrater i nedre del av usikkerhetsberegningene. Equinor er forberedt på kortsiktige prissvingninger, men vi må ikke glemme at om lag halvparten av de mobile riggene som jobber for Equinor på norsk sokkel går på felt som er inne i haleproduksjonen der volumene blir mindre og mindre per brønn.

Og det er her den nye riggtypen vil komme inn.

– Hvis vi skal opprettholde produksjonen i framtiden må vi få kostnadene ned – og da hjelper det ikke med høye riggrater.

Ratene i kontraktene er ett tema som oljeselskapene og riggselskapene alltid vil diskutere. Et annet er lengden på kontraktene. I gode tider måtte oljeselskapene ta en rigg på to år eller mer, nå er det antall brønner og kortere avtaler som gjelder. Haaland holder døren på gløtt for enkelte lengre kontrakter, men det vil være unntakene.

Han ønsker ikke å komme tilbake til ratenivået fra perioden 2011-2014. Equinors langsiktige kontrakter, som har sitt utspring rett før denne perioden, vil være utløpt i 2023-2024.

– Vi vil ikke være med på en usunn rateutvikling; i så tilfelle må vi heller tenke oss om og spre aktivitetene mer utover i tid, sier han.