Equinor pusser støv av Peon-utbyggingen
Glenn Stangeland
23. januar 2019
Oseberg Vestflanken er en ubemannet brønnhodeplattform. På Peon vurderer Equinor en oppgradering til en ubemannet produksjonsplattform. (Foto: Skandi Vega)
Equinor pusser støv av Peon-utbyggingen
Glenn Stangeland
23. januar 2019

Equinor har, siden Peon ble påvist i 2005, slitt med å finne en god utbyggingsløsning for funnet.

Forklaringen er spesielle geologiske egenskaper og fordi det er lang avstand til mulige vertsplattformer, begrenset kapasitet i disse og manglende kapasitet i aktuelle gasstransportsystemer.

l 2012 ble det derfor bestemt å avvente videre utvikling av prosjektet.

Større enn Dvalin

Men nå har Equinor hentet Peon fram igjen i et forsøk på å få bygget ut funnet som inneholder rundt 20 milliarder standard kubikkmeter gass.

Til sammenlikning er dette litt større enn Dvalin-feltet som DEA nå bygger ut i Norskehavet.

«I budsjettet for 2019, som nylig er godkjent i Peon-lisenene, er det lagt til grunn at feltet skal modnes til DG1-nivå innen utgangen av første halvår i 2019», skriver Equinor i en søknad til OED om reduksjon av arealavgift for området.

Vurderer digital plattform

Et mulig utbyggingskonsept  for feltet er en flytende ubemannet produksjonsplattform, som potensielt kan gjøre Peon-utbyggingen til «digital pilot» i Equinor.

«Dette innebærer at det utvikles nye digitale løsninger for feltutvikling og drift som en integrert del av feltutviklingsarbeidet. Det planlegges videre å benytte strøm fra land. I dette konseptet vil gassen fra Peon-feltet kunne transporteres direkte til Langeled som trolig vil ha ledig kapasitet til disse reservene», skriver operatøren.

Samtidig opplyser Equinor at det pågår teknisk arbeid i samarbeid med Gassco og Neptune Energy for å undersøke mulighetene for innfasing av Peon til Kollsnes eller til Gjøa.