Equinor utsetter utbygging av to funn i Barentshavet
Glenn Stangeland
1. april 2019
Foto: Harald Pettersen/Equinor
Equinor utsetter utbygging av to funn i Barentshavet
Glenn Stangeland
1. april 2019

Equinor har fått utsatt fristen for innlevering av utbyggingsplan for funnene Snøhvit Beta og Tornerose i Barentshavet.

Det viser dokumenter petro.no har fått innsyn i.

Opprinnelig frist for innlevering av PUD var 17. desember 2019. Denne er nå utsatt til med fem år, til 17. desember 2024. Men det er sannsynlig med ytterligere utsettelser.

Dropper kapasitetsutvidelse på Hammerfest LNG

Årsaken er manglende kapasitet i infrastrukturen i området. Ifølge Equinor vil det nemlig ikke bli ledig kapasitet på Hammerfest LNG før etter 2038.

«Rettighetshaverne i Snøhvit Unit har i prosjektet «Snøhvit Future Phases 2» vurdert kapasitetsutvidelse av LNG-anlegget, men har ikke funnet økonomi i dette og har derfor stoppet videre arbeid», ifølge dokumentet.

«Snøhvit-partnerne har også vurdert neste byggetrinn for Snøhvit, herunder onshore-kompresjon, subsea-kompresjon, plattformkompresjon, seks brønner innenfor Snøhvit Unit, samt Snøhvit Beta og Tornerose. Rettighetshaverne vurderer imidlertid funnene Snøhvit Beta og Tornerose til ikke å ha tilstrekkelig lønnsomhet til at de er aktuelle som neste byggetrinn for Snøhvit», skriver Olje- og energidepartementet.

Må tilpasses Snøhvit Unit

De påviste utvinnbare reservene i Snøhvit Beta og Tornerose er henholdsvis 2,8 og 4-6 milliarder Sm3 gass.

«OD er enig med rettighetshaverne i at de moderate gassressursene i PL 110 B ikke gir grunnlag for en selvstendig utbygging, og at en videreutvikling av ressursene vil måtte tilpasses et utviklingsløp med Snøhvit Unit. Det er heller ikke påvist tap av ressurser ved å vente med utbyggingen av Snøhvit Beta eller Tornerose til etter at kompresjonsfasene på Snøhvit er igangsatt», skriver departementet videre.