Fant mange feil på el-anlegget på Sture
Pressemelding
20. august 2018
Foto: Øyvind Hagen, Equinor
Fant mange feil på el-anlegget på Sture
Pressemelding
20. august 2018

Petroleumstilsynet har ført tilsyn med Equinor rettet mot drift av elektriske anlegg på tureterminalen i Hordaland.

Tilsynet identifiserte flere avvik fra regelverket.

Disse omfattet eksplosjonsvern (tennkildekontroll), nødbelysning, nødkraft, elektriske installasjoner, arbeid i og drift av elektriske anlegg og avviksbehandling. Videre ble det observert forbedringspunkt med hensyn til bemanning og kapasitet, midlertidig utstyr, verninnstillinger og regelverksanvendelse ved større ombygginger og modifikasjoner av anlegg.

Ptil har bedt Equinor innen 15. september 2018 redegjøre for oss hvordan avvikene vil bli håndtert.

Du kan lese hele tilsynsrapporten her!