Får pålegg etter «omfattende brudd på regelverket» på West Hercules
Glenn Stangeland
11. april 2019
Foto: Equinor
Får pålegg etter «omfattende brudd på regelverket» på West Hercules
Glenn Stangeland
11. april 2019

Ptil har ført tilsyn med Seadrill og deres styring av beredskap, logistikk, vedlikehold og arbeidsmiljø på West Hercules.

«Tilsynet identifiserte omfattende brudd på regelverket og avdekket at selskapet ikke har korrigert avvik som vi tidligere har påpekt. Vi har nå varslet pålegg til Seadrill», skriver Ptil på sin nettside.

Det ble totalt identifisert 12 avvik fra regelverket:

 • Avvikshåndtering
 • Vedlikeholdsstyringssystemet
 • Vedlikehold av løfteutstyr – sakkyndig virksomhet
 • Styringssystem kran og løft
 • Ansvar og myndighet – operasjonelt ansvarlig for løfteoperasjoner
 • Tekniske forhold
 • Avvik oppfølging av kartlegginger og helhetlig vurderinger av helserisiko
 • Linjelederes rolle og ansvar for arbeidsmiljørisiko og arbeidstakermedvirkning
 • Styring av beredskapstrening om bord
 • Brannstasjoner
 • Mann-over-bord beredskap
 • Innhold i skap merket med beredskapsutstyr

Seadrill har nå fått pålegg om å utbedre manglene.

Se hele tilsynsrapporten her!