– Faroe kommer best ut av denne dealen
Glenn Stangeland
5. desember 2018
Illustrasjon: DNO North Sea
– Faroe kommer best ut av denne dealen
Glenn Stangeland
5. desember 2018

Byttehandelen mellom Faroe Petroleum og Equinor vil styrke førstnevntes posisjon i forsøket på å unngå en overtakelse fra DNO.

Det mener analytiker Teodor Sveen-Nilsen i Sparebank1 Markets.

– For meg ser det ut som at Faroe Petroleum kommer best ut av denne dealen. De får byttet lang kontantstrøm med kort kontantstrøm og erstatter investeringsforpliktelser med produksjon, sier Sveen-Nilsen til petro.no.

Faroe kvitter med utbyggingsprosjektene Njord, Hyme og Bauge og får igjen andel i de fire produserende feltene Alve, Marulk, Ringhorne Øst og Vilje.

– Ledelsen i Faroe Petroleum hevder potensialet i selskapet er større enn det som reflekteres i tilbudet på 152 cent per aksje fra DNO, og avtalen med Equinor styrker deres argumenter, sier han.

– Så dette kan hjelpe styret i jobben med å overbevise de andre aksjonærene om ikke å selge til DNO?

– Jeg har tidligere sagt at budet fra DNO er for lavt, og jeg blir ekstremt overrasket dersom de klarer å oppnå en eierandel på 57,5 prosent basert på dette. Basert på de beregningene vi har gjort, tror jeg de må betale mellom 170 og 180 cent for å komme dit de vil. Og denne dealen styrker Faroe Petroleum sin posisjon overfor DNO.

– Hvorfor har DNO et så sterkt ønske om å ta over Faroe Petroleum?

– De er et selskap med høy kontantstrøm fra en høyrisikoregion, altså Kurdistan. Da vil det være fornuftig å vokse i et lavrisikomarked som Norge. Faroe er i vekst og har ingen sterke eiere, bortsett fra DNO, og for DNO vil det være enklere å vokse med et slikt selskap som fundament. Å bygge et oljeselskap på norsk sokkel fra bunnen av, vil være både komplisert og tidkrevende. Derfor ser de til Faroe Petroleum i stedet for å videreutvikle Origo Exploration, som de tidligere har kjøpt.

– Hvorfor kjemper Faroe-ledelsen med nebb og klør for å unngå et oppkjøp?

– De mener åpenbart at verdiene i selskapet er større enn det tilbudet reflekterer.

– Hva vil være den naturlige fortsettelsen på denne saken?

– Jeg tror, som sagt, ikke at DNO oppnår målet om 57,5 prosent eierskap med dagens tilbud. Og jeg tror de vil komme tilbake med et høyere bud.