Fingre i klem og manifold som veltet – uhellene i uke 5
Glenn Stangeland
14. mars 2019
Foto: Equinor ASA
Fingre i klem og manifold som veltet – uhellene i uke 5
Glenn Stangeland
14. mars 2019

25. januar
Equinor
Johan Sverdrup DP

En renholder skulle rette på en matte som lå foran en dør. Døren slo igjen og personen fikk høyre lillefinger klemt finger mellom karm og dør i hengslet siden. En bit av fingertuppen ble klemt av. Personen fikk førstehjelp assistanse av en arbeidskollega og sykepleier ble tilkalt og fortsatte behandling før transport til hospital. I samråd med vaktlege ble det bestemt å sende pasient til land for røntgen og vurdering på legevakten. Det ble ikke påvist brudd. Personen er sykmeldt.

26. januar
OKEA
Draugen
Brannslukking konsentrat (Re Healing – rød kategori) utløst pga feil på instrument luft «back up» akkumulator under en strøm stans (black out) situasjon. Ca 2 m3 utløst på dekk, og i underkant av 1 m3 utslipp til sjø via drain systemet. Hendelsen skjedde under strømstansen i går der vi fikk utløsning på dekk. Har brukt natten til å samle opp så mye vi kunne – slik at vi kunne estimere utslippsmengde til sjø.

27. januar
Aker BP
Valhall/Maersk Invincible
Kl. 19:33 27.01.19 ble det utløst ESD 3 på Maersk Invincible, som er koblet opp til Valhall Flanke Sør. Dette ble utløst av HC sensor i styrbord ventilasjonsinntak, på grunn av vanninntrengning.

6. januar
Wintershall
Brage
Ny vurdering av omfanget av gasslekkasje har oppgradert hendelsen til meldepliktig. Under oppkjøringen av prosessanlegget etter tripp 06.01.2019 gav en punktgassdetektor utslag/alarm. Detektoren ligger ca midt i modul C52, 7-8 m nord for lekkasjepunktet. Lekkasjen kom fra pakkboksen på en avstengningsventil (3/4″) til måleblende for gassløft på en brønn. Denne ventilen stod i samme høyde som gassdetektoren. Lekkasjen er estimert til å være mellom 0.01 – 0.10 kg/s. NAS 5.0 (tennkilde nedstenging) ble utløst. Ingen andre gassdetektorer i området hadde utslag. Gasstilførsel til ventilen ble stengt av og lekkasjen stoppet. Pakkboksen ble utbedret.

27. januar
Equinor
Johan Sverdrup RP
En person fra Equinor logistikk skulle ta imot last på en landing. Personen var opptatt av å dirigere krankroken i rett posisjon og så ikke en bolt som stod opp fra dekk. Han tråkket over når han satte foten på bolten. Personen fikk førstehjelp, og i samråd med vaktlege ble det bestemt å sende pasient til land for nærmere vurdering på legevakten. Det ble ikke påvist brudd. Personen er sykemeldt.

26. januar
Equinor
Martin Linge A
Hendelsen inntraff under arbeid med å flytte en såkalt utility station. Dette er en manifold som leverer hjelpesystemer, som f.eks. luft, vann etc. Manifolden var midlertidig oppbevart på to paller ved gangveien på P10 dekket. Et arbeidslag skulle forbi med annet utstyr og manifolden hindret dem i dette. De valgte å flytte denne ved hjelp av en jekketralle/palleløfter. Idet de skulle svinge trallen ca 90 grader tippet lasten og falt av. Den ble liggende over gangveien. Det var ingen personer i umiddelbar nærhet da utstyret falt, men en person hadde gått forbi like før. Ingen personer ble truffet. Vekt: 759 kg

29. januar
Equinor
Sleipner A
Ca 1315 ble det observert en gul gjenstand i sjøen ved Sleipner A, vest side. Beredskapsorganisasjon og personell ble mønstret ihht DFU 7 Mann over bord. Søk på sjø vha MOB-båt, DC fra beredskapsfartøy og SAR ble iverksatt. Personell om bord ble talt opp, og det var ingen savnede. Aksjon ble avblåst, og situasjonen om bord normalisert. SAR og DC fortsatte søk utover ettermiddagen.

28. januar
Aker BP
Ula
For produksjonsdøgnet 28.01.19 var det gjennomsnittlige OIW (Oil in Water) tallet til sjø 209ppm, vektet snitt så langt i måneden er 42ppm. Dette overskrider myndighetskravet om vektet max snitt 30ppm/måned. Utslippet til sjø for produksjonsdøgnet 28.01.19 var ca. 2300 kg (1,7m3). Det er ikke rapportert om synlig olje på sjø. Grunnen for det høye utslippet er relatert til nivå kontroll på MP-separator, hvor det til tider legger seg emulsjon i impulslinje til interfase måler (vann-nivå), brukt til nivå kontroll.

30. januar
ConocoPhillips
Ekofisk M
I forbindelse med nedrigging av wirelineutstyr falt en 1-meter lang stropp til sjø. Vekt på stropp var 3 kg og høyde til sjø 51,7 meter.

30. januar
Vår Energi
Ringhorne

I forbindelse med arbeid på Ringhorne pådro en person seg kuttskade med vinkelsliper i tommel. Personen ble sendt i land med ordinær flight for videre behandling av kuttskade.

30. januar
Equinor
Norne
I forbindelse med håndtering av N2 flaske fra N2 rack til transportvogn mistet vedkommende grepet på N2 flasken. Vedkommende fikk venstre langfinger i klem mellom flaske og palle som lå på trallen. Hendelsen medførte ett åpent sår på fingertuppen. Involvert person blir ombord og jobber med alternativt arbeid. Håndtering av N2-flasker er en rutineoperasjon for aktuell person. Han jobbet alene, risiko med glatte N2 flasker ble ikke tilstrekkelig vektlagt. Det ble brukt arbeidshansker i arbeidet. Med ubetydelig endrede omstendigheter kunne dette blitt en fraværsskade.

26. januar
OKEA
Draugen
«Blackout» på hovedkraftturbiner som førte til full strømstans. Generell Plattform Alarm initiert og mønstring iverksatt. Mønstring avsluttet etter oppstart hovedkraftturbin.