Forbereder stor kjemikalietest på Ekofisk
Glenn Stangeland
16. oktober 2018
Foto: ConocoPhillips
Forbereder stor kjemikalietest på Ekofisk
Glenn Stangeland
16. oktober 2018

ConocoPhillips har søkt Miljødirektoratet om tillatelse til felttesting av VRA (viskositetsreduserende kjemikalie) i produksjonsbrønner på Ekofisk- og Eldfiskfeltene i Nordsjøen.

Formålet med felttestingen er å undersøke potensialet for å hindre tetting av brønnene og dermed opprettholde og eventuelt øke oljeproduksjonen, ifølge søknaden.

Kjemikaliet EMBR13434A (VRA-kjemikalie), som er en emulsjonsbryter i gul miljøkategori, vil bli injisert i opptil 155 brønner. Det planlegges å bruke ca. 692 tonn av kjemikaliet, og det er estimert et utslipp på 82 tonn i gul kategori, hvorav 13,7 tonn i gul underkategori 2.

Det vil bli gjennomført testing i flere brønner samtidig, og varigheten av hele operasjonen vil ta omlag 14 måneder.

«Det aktuelle kjemikaliet er allerede i bruk på plattformene som prosesskjemikalie, og det er vurdert at nedihullsinjeksjon vil kunne redusere dette forbruket noe. Det er ikke forventet at alle brønnene vil oppnå god effekt av nedihullsinjeksjon av VRA- kjemikalie. For de brønnene som oppnår god effekt er det anslått at årlig forbruk ved normal drift vil være ca. 3300 tonn (for 48 brønner) ved kontinuerlig tilsetting. Basert på resultatene fra felttestingen vil dette bli estimert og danne grunnlag for søknad om oppdatert rammetillatelse for Ekofisk- og Eldfiskfeltene.»