Forlik mellom Equinor og Neodrill
Glenn Stangeland
22. mars 2019
Illustrasjon: Equinor
Forlik mellom Equinor og Neodrill
Glenn Stangeland
22. mars 2019

Equinor og Neodrill er blitt enige om å legge patentstriden som har pågått siden 2017, bak seg.

Det skriver selskapene i en pressemelding.

Partene har vært uenige om noen sider ved Equinors Cap-X-konsept er i strid med Neodrills CAN-teknologi. Neodrill vant frem på de fleste punkter i Oslo tingrett i fjor. Equinor anket saken, som etter planen skulle behandles i Borgarting lagmannsrett i mars 2020.

Equinor og Neodrill har nå inngått forlik som avslutter saken. Det ligger ingen innrømmelser fra verken Equinor eller Neodrill i dette, ifølge meldingen.

«Forliket betyr at Oslo tingretts dom fra i fjor verken er eller vil bli rettskraftig, og at Equinor kan fortsette å bruke Cap-X-konseptet. Begge parter ønsker å legge saken bak seg, og å unngå å bruke ytterligere tid og ressurser på saken. Etter at tvisten er bilagt, er det lagt til rette for at Equinor gjennom Equinor Technology Ventures igjen kan være en aktiv eier i Neodrill. Det er også lagt til rette for at Neodrill kan bli leverandør til Equinor på fremtidige prosjekter, og at partene gjennom dette kan dra nytte av hverandres erfaringer til det beste for begge selskaper. Partene er enige om ikke å offentliggjøre nærmere detaljer om avtalens innhold».