Grønt lys for å starte produksjonen fra Utgard
Glenn Stangeland
14. august 2019
Utgard field development illustration
Grønt lys for å starte produksjonen fra Utgard
Glenn Stangeland
14. august 2019

Oljedirektoratet har gitt samtykke til oppstart for Utgard-feltet i Nordsjøen. Operatør Equinor planlegger oppstart i løpet av september 2019.

Feltet ligger på grensen til Storbritannia, og norsk andel er 62 prosent.

Samtykket til oppstart av Utgard gis til rettighetshaverne i utvinningstillatelsene 046E og 046F på norsk sokkel og i utvinningstillatelse 312 på britisk sokkel.

Produksjonen skal foregå fra to brønner fra en havbunnsramme som er knyttet til prosessplattformen Sleipner T med en rørledning og en kommunikasjonskabel. Det er også gjort endringer på Sleipner T for å kunne prosessere brønnstrømmen fra Utgard.

Det er investert cirka 2,7 milliarder kroner i feltutbyggingen.

Equinor anslår forventet totalt salgsvolum til 1,71 mill. Sm³kondensat, 2,73 mrd. Sm³ gass og 0,56 mill. tonn NGL.

Utgard-feltet ble påvist i 1982 og plan for utbygging og drift av en petroleumsvirksomhet (PUD) godkjent tidlig i 2017.