Har avgrenset Frosk-funnet – starter prøveproduksjon i år
Glenn Stangeland
1. juli 2019
FOTO: Ptil
Har avgrenset Frosk-funnet – starter prøveproduksjon i år
Glenn Stangeland
1. juli 2019

Aker BP har avgrenset Frosk-funnet i Nordsjøen.

Hensikten med brønn 24/9-15 A var å avgrense nordlig del av oljefunnet 24/9-12 S (Frosk). Brønnen påtraff oljeførende injektitt-soner på til sammen 50 meter med meget til svært gode reservoaregenskaper i Hordalandgruppen. Olje/vann-kontakten ble ikke påtruffet, melder Oljedirektoratet.

Resultatet antas å ligge innenfor tidligere ressursspenn på mellom 5 og 10 millioner standard kubikkmeter (Sm3) utvinnbar olje.

Prøveutvinning fra bilaterale brønner i Frosk-reservoaret er planlagt produsert med oppstart i 3. kvartal 2019 og med varighet i første omgang på et halvt år.

Utvinningen vil skje via havbunnsrammen på Bøyla-feltet og videre transportert 26 kilometer nord til Alvheim produksjonsskip (FPSO). Hovedhensikten med prøveutvinningen er å redusere risikoen med utvinning av disse ressursene.

Pluss et lite oljefunn

Oljedirektoratet melder samtidig om et mindre oljefunn i Froskelår Nordøst, 24/9-15 S.

Foreløpig størrelse på funnet er på mellom 0.3 og 1.6 millioner Sm3 utvinnbar olje og strekker seg inn i nabotillatelsen 869. Rettighetshaverne vil vurdere funnet sammen andre funn i nærheten med hensyn til oppfølging og en mulig utbygging.

Begge brønnene ble boret av Scarabeo 8, som nå skal bore en produksjonsbrønn på Marulk-feltet i Norskehavet for Vår Energi.