Bore eller ikke bore på Mørefeltene?
John Økland
5. februar 2019
FOTO: SV
Bore eller ikke bore på Mørefeltene?
John Økland
5. februar 2019

Hvordan kan olje- og energiministeren forsvare at det iverksettes petroleumsvirksomhet på Mørefeltene når det i regjeringens plattform både før og etter at utvinningstillatelsen gis står at det ikke skal igangsettes petroleumsvirksomhet her? Det forlanger SVs Lars Haltbrekken nå svar på.

Han peker på at det i både Jeløya-plattformen og Granavolden-plattformen står det at det ikke skal iverksettes petroleumsvirksomhet på Mørefeltene. I TFO-tildelingen 2018 gis det utvinningstillatelse på blokk 6305 som er en del av Mørefeltene.

I Jeløya-plattformen står følgende, ifølge Haltbrekken:

«Ikke åpne for petroleumsvirksomhet, eller konsekvensutrede i henhold til petroleumsloven, i havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja i perioden 2017-2021, og ikke iverksette petroleumsvirksomhet ved Jan Mayen, iskanten, Skagerak eller på Mørefeltene. Fastslå definisjonen av iskanten i forbindelse med revidering av forvaltningsplanen for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten, og i lys av anbefalinger fra Faglig forum».

I Granavolden-plattformen står dette:

«Ikke åpne for petroleumsvirksomhet, eller konsekvensutrede i henhold til petroleumsloven, i havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja i perioden 2017-2021, og ikke iverksette petroleumsvirksomhet ved Jan Mayen, iskanten, Skagerak eller på Mørefeltene. Fastslå definisjonen av iskanten i forbindelse med revidering av forvaltningsplanen for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten, og i lys av anbefalinger fra Faglig forum».

Haltbrekkens spørsmål er nå sendt til ministeren og Petro.no følger opp når svaret foreligger.