– Høyeste riggetterspørsel siden 2013
John Økland
14. november 2018
– Høyeste riggetterspørsel siden 2013
John Økland
14. november 2018

Ocean Rig melder nå at det er svært mange positive tegn i riggmarkedet. I sin siste kvartalsrapport kommer det frem at de venter mange nye prosjekter og tøff kamp om riggene.

– Markedet har utviklet seg som forventet og en økende etterspørsel på et nivå vi ikke har sett siden 2013 – før kollapsen i oljeprisen, skriver de.

– Med bakgrunn i sterk positiv kontantstrøm for våre kunder forventer vi at nye og utsatte prosjekter blir levert inn for godkjenning i 2019. Det kan videre føre til høyere etterspørsel de neste årene, samt at dagratene får et oppsving igjen.

Det kan de også trenger med tanke på de økonomiske resultatene. I tredje kvartal tapte de 31,5 millioner dollar.

Ocean Rig har nå seks rigger i kaldt opplag i Hellas. I tillegg til to boreskip i varmt opplag i Spania, «ready to drill».

I Norge har de Leiv Eiriksson på kontrakt med Lundin Norway. De benyttet seg av den åttende opsjonen i kontrakten med riggen, noe som gjør at Leiv Eiriksson har fast arbeid frem til første kvartal 2019. Skulle de ta de fire siste opsjonene, vil riggen være sysselsatt til andre halvdel av 2019.