I fjor utsatte Aker BP letebrønnen på grensen til Russland – nå setter de ny fart
Glenn Stangeland
4. desember 2019
FOTO: John Økland
I fjor utsatte Aker BP letebrønnen på grensen til Russland – nå setter de ny fart
Glenn Stangeland
4. desember 2019

Aker BP valgte i fjor å utsette boringen av letebrønnen Stangnestind i lisens 858 i Barentshavet.

Årsaken var behov for mer forberedelse på grunn av muligheten for hydrogensulfid i reservoaret.

Nå er brønnen tilbake på boreplanen.

Stangnestind ligger nordøst i Barentshavet, nær grensen til Russland, og prospektet befinner seg på den såkalte Fedynsky-høyden.

– Målet med undersøkelsesbrønnen er å evaluere reservoarpotensialet i Stangnestind-prospektet i Gipsdalenformasjonen av Perm og Karbon alder. Denne geologiske formasjonen er tidligere boret på Loppahøgden i vest, men ikke undersøkt i det østlige Barentshavet. Sannsynligheten for funn er evaluert til å være lav, men brønnen vil gi viktig geologisk informasjon om bergartene i dette området. Ved et funn er forventet hydrokarbonfase gass eller gasskondensat, sier pressekontakt Ole-Johan Faret i Aker BP.

Brønnen var opprinnelig planlagt boret av Deepsea Stavanger, men nå har Deepsea Nordkapp overtatt oppdraget.

«Tidligste oppstart for boring av brønnen er 1. april 2020, og seneste oppstart av brønnen er satt til 1. juni», skriver operatøren i en søknad til Miljødirektoratet.

Ifølge Petro Database er dette én av sju letebrønner planlagt i Barentshavet i 2020.