Internasjonalisering dobler omsetningen
Redaksjon
4. februar 2000
Internasjonalisering dobler omsetningen
Redaksjon
4. februar 2000

Den norske petroleumsindustriens leverandører har hatt kraftig økning i omsetningen fra 2005. Den internasjonale omsetningen er anslått til 95 milliarder kroner i 2007.

Informasjonen er på bakgrunn av en undersøkelse utført av olje- og energidepartementet, og viser en dobling av omsetningen fra 2005 som var anslått til nærmere 50 milliarder kroner.

– Eksporten og internasjonaliseringen viser at norske bedrifter i leverandørindustrien er konkurransedyktige. Dette gleder meg. Utviklingen gir en klar indikasjon på at virksomheten på norsk sokkel har lykkes når det gjelder å utvikle en konkurransedyktig leverandørindustri, sier olje- og energiminister Terje Riis- Johansen.

økningen i den internasjonale omsetningen har skjedd samtidig som aktiviteten på norsk kontinentalsokkel har økt. Undersøkelsen viser videre at FoU-intensive bedrifter i sterkere grad internasjonaliseres enn mindre FoU-intensive bedrifter.

– Tidligere undersøkelser har vist at internasjonalisering gir ringvirkninger lokalt og kraftige vekstimpulser over hele landet. Internasjonalisering slår ut i økt lokal verdiskapning og sysselsetting, fastslår Riis-Johansen.