Intervensjonstrøbbel på Midgard kostet 60 millioner
Glenn Stangeland
10. november 2019
Foto: Island offshore
Intervensjonstrøbbel på Midgard kostet 60 millioner
Glenn Stangeland
10. november 2019

Det gikk ikke som planlagt da Island Wellserver skulle perforere en brønn på Equinor sitt Midgard-felt i august.

Slik beskriver operatøren hendelsen i sitt varsel til Ptil:

«I forbindelse med subsea intervensjon i brønn …. på Midgard fra Island Wellserver skulle brønnen perforeres selektivt etter at en plugg var installert og brønnen var tett. Planen var å perforere med overbalanse i brønnen. Trykk på brønnhodet ble justert ned noe etter at pluggen var satt, og det ble antatt at brønnen var i overbalanse. Da første perforering ble detonert ble BHA skutt oppover. Det ble forsøkt trukket ut, men gikk fast i liner hanger mule shoe. Det ble bestemt å ikke prøve å trekke det lenger opp i brønnen, for å unngå å eksponere primærbarrieren; tubing over produksjonspacker, for den udetonerte delen av perforeringskanonen.

Kabelen ble kuttet med shear seal ram (SSR) i well control package (WCP), og det ble kjørt et driftrun i brønnen for å verifisere at kabelen hadde falt under DHSV. DHSV ble stengt og testet, og det samme ble brønnens horisontale ventiltre (HXT). Primær- og sekundærbarrierene var dermed verifisert intakte. Brønnkontrollutstyret (lubrikator og WCP) ble trukket og Island Wellserver forlot lokasjonen.»

Videre skriver Equinor at hendelsen har medført et økonomisk tap på cirka 60 millioner kroner.

«Dette er estimerte ekstrakostnader i forbindelse med P&A,  der fisken med kabel må fjernes av en borerigg. Årsaken til at hendelsen meldes til Ptil er det økonomiske tapet, samt muligheten for å videreformidle erfaring og læring.»

Granskning i ettertid har avdekket at årsaken til hendelsen var at for lavt trykk ble anvendt for å etablere overbalanse mot reservoaret.

«Når trykket hadde blitt blødd ned før perforering hadde gassens densitet blitt redusert, men dette hadde det ikke blitt tatt høyde for i beregningen av brønnhodetrykket.»

<annonse>

  • Ifølge Petro Database er det meldt inn 71 brønnhendelser til Ptil de siste tre årene.

  • Bli abonnent og få hele oversikten!

  • 30 dagers gratis testperiode, ingen bindingstid.