Investerer 10 milliarder kroner i økt utvinning fra Ormen Lange
Glenn Stangeland
8. januar 2020
Illustrasjon: Norske Shell
Investerer 10 milliarder kroner i økt utvinning fra Ormen Lange
Glenn Stangeland
8. januar 2020

Shell og partnerne vil investere ti milliarder kroner for å øke utvinningen fra Ormen Lange-feltet med opptil 315 millioner fat oljeekvivalenter.

Det viser det ferske konsekvensutredningsprogrammet for prosjektet Ormen Lange fase 3.

«Produksjonen fra Ormen Lange uten økt kompressorarbeid vil medføre redusert gassproduksjon med i størrelsesorden 30-50 millioner standard kubikkmeter oljeekvivalenter, tilsvarende en verdi i størrelsesorden 45-90 milliarder kroner, avhengig av produksjonsvolum og prisutvikling», skriver Shell.

Ny PUD i 2021

Operatøren varsler innlevering av revidert PUD i 1. kvartal 2021.

Innkjøp og produksjon av utstyr med lang leveringstid vil starte opp ved endelig investeringsbeslutning i 2021. Oppstart av anlegget er planlagt i 2024-2025, ifølge Shell.

På grunn av trykkfall i reservoaret på feltet er det nødvendig å installere økt kompressorkapasitet for å opprettholde produksjonen.

Anbefalt løsning for prosjektet er bruk av to våtgass-kompressorstasjoner, plassert på havbunnen og operert fra land. 

Kraft fra land

Anlegget vil få kraft fra land via to nye kombinerte kraft- og servicekabler.

«På land skal det etableres en ny frekvensomformer med tilhørende anlegg og tilkoblet egen nettstasjon innenfor dagens anlegg på Nyhamna. Frekvensomformeren vil bli etablert helt inntil til eksisterende gassanlegg på Nyhamna. Prosessen med reguleringsplan er igangsatt. En ny kabelgrøft for jordkabler må etableres på land, over en strekning på ca. 650 m fra frekvensomformeren ved dagens anlegg og ned mot sjøkanten.»

I driftsfasen vil hver av kompressorene ha et kraftbehov på 2×8 MW. Dette vil bli dekket gjennom eksisterende forsyningskapasitet på Nyhamna. Flere tiltak er implementert og planlagt både i nett og på Nyhamna for å sikre nødvendig robusthet i kraftforsyningen.

Få innsikt i Ormen Lange fase 3 og 94 andre feltutviklingsprosjekter – prøv Petro Database gratis i 30 dager!