Kollisjon, kjevebrudd og resten av uhellene i uke 23
Glenn Stangeland
30. juli 2019
Statfjord A. (Foto: Harald Pettersen, Statoil ASA).
Kollisjon, kjevebrudd og resten av uhellene i uke 23
Glenn Stangeland
30. juli 2019

1. juni
Equinor
Snorre B
Lagerhavari i en vifte medførte røykutvikling i hjelpeutstyrsmodulen. Personell mønstret ihht. mønstringsinstruks. Situasjonen var avklart etter kort tid. Det er bore- og produksjonsstans på plattformen pga revisjonsstans.

1. juni
Equinor
Statfjord A
I forbindelse med steaming av 2. trinns separator etter nedstenging kom det en lekkasje på dampslangen ut fra separator. Lekkasjemedium var vanndamp med HC. Lekkasjen ført til utslag på 6 detektorer, og beredskapsorganisasjonen ble aktivert ihht. DFU1. Steamingen gjennomføres i forbindelse med å klargjøre prosessanlegget til revisjonsstans. Dvs. at prosessen var stengt ned og trykkavlastet, samt at ytre barrierventiler var satt på dette tidspunkt. Separator hadde vært drenert, vannfylt 3 ganger og purget med nitrogen 3 ganger før steaming startet.

1. juni
Equinor
Gina Krog
Vanntåkeanlegget for hoved-generator løste ut og medførte automatisk Generell Alarm. Mønstring ble gjennomført ihht alarminstruks. Generator var stoppet på tidspunktet alarmen gikk og det var ingen deteksjon eller annen indikasjon på brann. Første alarm i SKR kom fra manuell utløserknapp for vanntåke. Det er ingen tegn i felt på at den har vært fysisk aktivert. Vanntåke ble stengt manuelt og S&R lag entret turbinhood for å verifisere situasjonen. Det var ingen tegn til brann eller annen varmgang.

9. mai
Gassco
Kårstø
Operatør fikk et kutt i haken under flytting av en stålplate. Operatør gikk tilbake til jobb etter medisinsk behandling. Smertene i haken gav seg ikke, noe som resulterte i at vedkommende på et senere tidspunkt oppsøkte tannlege. Der ble det oppdaget et brudd i kjeven, noe som resulterte i låsing av kjeven og 14 dagers sykemelding. Faktisk konsekvens fraværsskade gul 3, med potensial fraværsskade gul 3.

22. mai
Equinor
Mongstad
Utførende skulle reise seg og slo hodet opp i struktur. Kjente trykk i nakke/rygg. Brukte hjelm. Ble I løpet av natten uvel og gikk om morgenen innom bedriftshelsetjenesten. Ble derfra sendt videre til legevakt og ble videre innlagt til observasjon på sykehus over natten. Vedkommende ble utskrevet fra sykehus dagen etter med sykemelding ut uken.

3. juni
ConocoPhillips
Ekofisk 2/4J
Hele Ekofisk feltet er stengt ned grunnet vedlikeholdsstans, og den forbindelse ble brannvannspumpe brukt for å opprettholde trykk i brannvannslinjen. I forbindelse med etterfylling av diesel på brannvannspumpen ble det registrert dieselsøl og mulig røyk/damp-utvikling ved brannpumpe. Kontrollrommet gikk ut med generell alarm/PA. Brannpumpen ble stoppet og en dieselventil på utsiden av container ble stengt. Situasjonen ble raskt avklart og klarert av beredskapslaget. Ingen antennelse.

5. juni
Aker BP
Alvheim
I forbindelse med regelmessig inspeksjon av stigerør ble det oppdaget at en forankring for en  undervannsbøye under Alvheim FPSO hadde sviktet. Undervannsbøyen gir støtte og avlastning for stigerør. Bøyen skal ligge horisontalt og være forankret i begge ender, mens den nå bare har forankring i den ene enden og står vertikalt. Produksjonen gjennom aktuelle stigerør er stengt av, segmentene er trykkavlastet og isolert. De to andre undervannsbøyene er inspisert og funnet OK.

7. juni
Equinor
Statfjord A
I forbindelse med lasteoperasjon fra forsyningsfartøy oppstod det et sammenstøt mellom installasjon og forsyningsfartøy. Det pågikk bunkring av vann. Det er påvist skade på livbåtsystem. Båten har også vært i kontakt med utstyrsskaft. Produksjon på Statfjord A var nedstengt på grunn av revisjonsstans. Ikke-essensielt personell ble forflyttet til andre plattformer. Forsyningsfartøy er på vei til land.

6. juni
Equinor
Veslefrikk A
4. juni kl. 08:18 ble det rutinemessig fylt på 300 liter hydraulikkolje på tank for styring av brønnventiler. Fylling ble gjort etter mottatt lav-signal på nivå i tanken. 6. juni kl. 07:28 gikk lav-alarm på væskenivå i tanken. Oljenivå hadde falt uventet mye som gir mistanke om lekkasje der det er sannsynlig at oljelekkasje gikk til sjø. Etter lav-alarm ble mottatt ble det feilsøkt med resultat at kl 10:26 ble stengt ventiler som stanset lekkasjen. Det estimeres at inntil 320 liter hydraulikkolje av type HydraWay HVXA 15 kan ha lekket til sjø.

3. juni
Equinor
Mongstad
To stykker metallskinner til feste av skinneduk/teltduk ble funnet på bakkenivå. Disse har en vekt på ca. 2 kg og har falt ca. 22 til 26 meter. Den ene skinna har truffet bakken direkte, men s den andre har truffet en koblingsboks og gjort skade på denne. Skinnene ble fjernet av kyndig elektro personell. Hendelsen har potensial som personskade og er klassifisert som potensiell alvorlig fraværsskade, grunnet høy energi og gjenstandens spisse utforming. Hendelsen var i nær tilknytning til ferdselsvei og det er lagret driftsutstyr i fallsonen. Hendelsen vil bli gransket.