Korpfjell Deep var tørr – ny skuffelse i Barentshavet
Pressemelding
17. juni 2019
Foto: Equinor
Korpfjell Deep var tørr – ny skuffelse i Barentshavet
Pressemelding
17. juni 2019

Equinor, operatør for utvinningstillatelse 859, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 7335/3-1, Korpfjell Deep, om lag 8 kilometer sørøst for Korpfjell-funnet i Barentshavet.

Brønnen klassifiseres som tørr, melder Oljedirektoratet.

I primært letemål i Havertformasjonen samt i den overliggende Klappmyssformasjonen (av tidlig- til mellomtrias alder) traff brønnen på sandige, men hovedsakelig tette intervaller.

I sekundært letemål i Kobbeformasjonen ble det over et intervall på om lag 125 meter truffet på sandige soner, også disse hovedsakelig tette. I Snaddformasjonen ble det truffet på sandige intervaller med dårlig reservoarkvalitet. Noen tynne sandsteinslag i trias viste spor av gass.

Realgrunnenundergruppen (av seintrias til mellomjura alder) var ikke et letemål for brønnen, men om lag 170 meter sandsteinsreservoar av moderat til god kvalitet ble påvist.

Havdypet er 239 meter. Brønnen er permanent plugget og forlatt.

Brønnen ble boret av West Hercules, som nå skal bore Sputnik (7324/6-1), i utvinningstillatelse 855 i Barentshavet, for Equinor.