Kristiansund Base klar med forsyninger til Iris/Hades-boring
Frode Rabbevåg
14. mai 2019
Foto: Frode Rabbevåg
Kristiansund Base klar med forsyninger til Iris/Hades-boring
Frode Rabbevåg
14. mai 2019

Averøy: Om et par uker er Deepsea Bergen klar til å starte avgrensingsboring for OMV på Hades/Iris-funnet på Haltenbanken. Ved Kristiansund Base på Averøy er de klare til å håndtere forsyningstjenestene og de to PSVene som skal gå i skytteltrafikk mellom basen og boreriggen 280 kilometer nord for Kristiansund.

– Det blir spennende dager også for oss som arbeider i land på basen, sier daglig leder Vibeke Weiseth i Kristiansund Base. Hades/Iris var kanskje det største funnet på norsk sokkel i fjor og rangert som nummer seks på verdensbasis. Viser avgrensingsboringen at gass/kondensatfunnet er så stort som operatøren håper på er det klart det vil bety mye for oss når en utbygging starter med jevn aktivitet over lang tid.

Iris/Hades-funnet er egentlig to reservoarer som er slått sammen i ett funn og har østerrikske OMV som operatør. Det ligger sentralt til på Haltenbanken rett ved Morvin-feltet og 20 kilometer nordvest for Åsgard der det også er mye annen eksisterende infrastruktur. Ressursanslaget for gass/kondensat-funnet er foreløpig på mellom 63 og 322 millioner falt oljeekvivalenter.

136 dagers boring

Svaret på avgrensingsboringen kommer først etter 136 dager som boreoperasjonen med Deepsea Bergen er beregnet å ta. Det er også en opsjon på ytterligere 50 dager til et eventuelt sidesteg.

– Med minimum fire og en halv måneds aktivitet ute på feltet er dette et viktig oppdrag for oss. Blir opsjonen på 50 dager gjennomført har vi arbeid med dette prosjektet nesten fram til jul, sier basesjefen.

Kristiansund Base er en av de mindre forsyningsbasene i Norge. Aktiviteten på Averøy like utenfor Kristiansund startet opp i 1999 i regi av Mongstadbase. I 2009 ble driftsopplegget endret slik at baseaktiviteten i dag er et partnerskap mellom ASCO Norge og Mongstadbase der det i praksis fungerer som en ASCO-base.

– OMV som er operatør for Hades/Iris er en viktig kunde for oss og som er kommet gjennom ASCO. Vi hadde også baseansvar da leteboringen på dette feltet startet i oktober 2017 og ble avsluttet utpå nyåret i 2018, forklarer Vibeke Weiseth.

Behandler boreavfall

Utenom forsyningstjenester ved ulike leteboringer har Kristiansund Base også flere faste kunder som gir jevn aktivitet året rundt ved baseanlegget. SAR Treatment leier areal på basen og driver en omfattende aktivitet med behandling av boreavfall. I tillegg bruker fiskefôrprodusenten Skretting som har fabrikk like ved basen til containerterminal for råstoff i samarbeid med SR-Group. To til fire ganger i uka anløper containerskip basen for å losse og laste containere, og med offshorefartøy og ulike godsfartøy hadde basen i fjor 300 skipsanløp.

Deepsea Bergen borer nå på engelsk sektor, og når riggen er ferdig der en av de nærmeste dagene har den en beregnet transittid på 36 timer til Haltenbanken og sørflanken av Hades/Iris der avgrensingsbrønnen på en av årets mest spennende prosjekter skal bores.

To forsyningsskip

– Forsyningsskipene Sæborg og Troms Castor skal betjene riggen fra basen vår. Opplegget er at de skifter på å ligge som stand by skip ved riggen og å gå inn til basen for å hente forsyninger, forteller Weiseth. – Siden vi er en liten base med en liten grunnbemanning leier vi inn ekstra prosjektpersonell, og vi handler også forsyninger og tjenester mest mulig lokalt slik at en boreoperasjon som dette vil gi mange arbeidsplasser og ringvirkninger lokalt.

– Det ser ut til at vi nå er ute av den tøffeste tiden for oljenæringen, fortsetter hun. Vi har mange forespørsler om tjenester om dagen, og med de mange og sterke aktørene som er i regionen innen denne bransjen er vi attraktive for kundene og kan levere det meste både av varer og tjenester.