Leiv Eiriksson borer Jorvik og Tellus øst
John Økland
22. november 2018
Foto: Ocean Rig
Leiv Eiriksson borer Jorvik og Tellus øst
John Økland
22. november 2018

Lundin Norway planlegger å bore letebrønnen 16/1-31 S&A med Leiv Eiriksson.

Prospektene Jorvik og Tellus øst ligger i lisens 338 og tidligste forventede oppstart er i februar neste år.

Nøyaktig tidspunkt vil avhenge av andre boreoperasjoner som de bruker riggen til.

Estimert varighet for boring av brønn 16/1-31 S Jorvik er 50 dager mens den er 38 dager for boring av 16/1-31 A Tellus Øst. Dette inkluderer boring til TD samt tilbakeplugging. Estimert varighet for aktiviteten, inkludert opsjonene for to sidesteg og to formasjonstester, er cirka 186 dager.

338 ligger i midtre deler av Nordsjøen. Lisensens rettighetshavere består av Lundin Norway med 65 prosent eierandel samt OMV (Norge) AS og Wintershall Norge AS med eierandeler på 20 prosent og 15 prosent.