Lundin kjøper Equinor ut av Luno 2
Pressemelding
3. oktober 2018
Lundin kjøper Equinor ut av Luno 2
Pressemelding
3. oktober 2018

Lundin kjøper hele Equinors andel på 15 prosent i lisens 359, som omfatter Luno 2-funnet.

Avtalen gjør at Lundin har en eierandel på 65 prosent i lisensen, samme andel som i Edvard Grieg, som Luno 2 skal knyttes til.

Prisen er ikke oppgitt, men i tillegg til kontanter overtar Equinor 20 prosent av lisens 825, som blant annet omfatter Rungne-prospektet.

Planen er å levere en utbyggingsplan for Luno 2 tidlig i 2019.

Ressursanslaget for funnet er på mellom 32 og 82 millioner fat olje og 1-3 milliarder sm3 utvinnbar gass. Investeringsanslaget for prosjektet er på 4 milliarder kroner.

Utbyggingen av Luno 2 planlegges som en undervannsutbygging med tilknytning til Edvard Grieg med olje- og gassproduksjonen i perioden 2020 – 2035.

Første fase av utbyggingen omfatter to oljeprodusenter og to vanninjektorer lokalisert som satellitter.

Utbyggingen omfatter boring av produksjonsbrønner, undervannsutstyr, rørledninger og modifikasjoner på Edvard Grieg.

Brønnene skal bores av en innleid rigg, og borekampanjen er anslått å vare i 286 døgn. Oppstart er ventet i 3. kvartal 2019, med produksjonsstart et drøyt år senere.