Luno 2 er ett skritt nærmere utbygging
Glenn Stangeland
25. januar 2019
Foto: Lundin Norway
Luno 2 er ett skritt nærmere utbygging
Glenn Stangeland
25. januar 2019

Luno 2 har passert en ny milepæl (DG2) og er dermed ett skritt nærmere utbygging.

Det skriver operatør Lundin i et brev til Olje- og energidepartementet datert 14. desember 2018.

En utbyggingsplan for Luno 2 er varslet innlevert i løpet av 2019.

Ressursanslaget for funnet er på mellom 32 og 82 millioner fat olje og 1-3 milliarder sm3 utvinnbar gass. Investeringsanslaget for prosjektet er på 4 milliarder kroner.

Dette ifølge en utredning fra operatøren oversendt myndighetene i mars 2018.

Utbyggingen av Luno 2 planlegges som en undervannsutbygging med tilknytning til Edvard Grieg. Første fase av utbyggingen er planlagt å omfatte to oljeprodusenter og to vanninjektorer lokalisert som satellitter.

Utbyggingen omfatter boring av produksjonsbrønner, undervannsutstyr, rørledninger og modifikasjoner på Edvard Grieg.

Brønnene skal bores av en innleid rigg, og borekampanjen er anslått å vare i 286 døgn. Oppstart er ventet i 3. kvartal 2019, med produksjonsstart et drøyt år senere.