Maersk Interceptor klar for Spirits Cassidy
Pressemelding
8. november 2018
Foto: Aker BP
Maersk Interceptor klar for Spirits Cassidy
Pressemelding
8. november 2018

Petroleumstilsynet har gitt Spirit Energy samtykke til boring av letebrønn 8/10-7 S og 8/10-8 S i lisens 405 i Nordsjøen, om lag 15 kilometer frå Ula-feltet

Målet med de to brønnene er å undersøke et prospektet Cassidy. Samtykket gjelder for boring med sidesteg, brønntesting og tilhørende avgrensingsbrønn.

Brønnene skal bores av Maersk Interceptor.

Planlagt borestart er tidligst 10. november. Boreoperasjonene er ventet å vare i 162 dager.