Maersk, Odfjell og Transocean får refs
John Økland
12. desember 2018
Maersk, Odfjell og Transocean får refs
John Økland
12. desember 2018

I løpet av året har Petroleumstilsynet ført tilsyn med både Maersk, Odfjell og Transocean. Etter tilsynet får alle tre nå varsel om pålegg etter tilsynet med livbåter og tilrettelegging for evakuering til sjø.

Ptil melder at avvikene var de samme hos alle tre og gjelder etablering, verifisering, dokumentering og oppfølging av ytelseskrav som ligger til grunn for barrierefunksjonen evakuering til sjø. Hjemmelsgrunnlaget er Styringsforskriften § 5 om barrierer, fjerde, femte og sjette ledd.

Tilsynsrapportene kan du lese her.

Etter tilsynet ba de riggselskapene redegjøre for hvordan avviket vil bli håndtert.

– Vi har nå mottatt tilbakemeldinger, men svaret deres beskriver ikke hvordan bruddet på regelverket skal korrigeres, skriver Ptil.

– På bakgrunn av dette har vi derfor varslet følgende pålegg:

«Med hjemmel i rammeforskriften § 69 om enkeltvedtak, jf. styringsforskriften § 5 om barrierer fjerde, femte og sjette ledd, pålegger vi dere å

– fastsette ytelseskrav til de konkrete tekniske, operasjonelle eller organisatoriske barriereelementene som er nødvendige for at den enkelte barrieren skal være effektiv

– kjenne hvilke barrierer og barriereelementer som er ute av funksjon eller er svekket

– sette i verk nødvendige tiltak for å rette opp eller kompensere for manglende eller svekkede barrierer jf. rapportens kapittel 5.1.1.

Fristen for å etterkomme pålegget er 31. mars 2019. Vi skal ha melding når pålegget er etterkommet.