Manglet 500.000 kroner, måtte si fra seg 7,2 millioner i støtte
Glenn Stangeland
5. september 2019
Manglet 500.000 kroner, måtte si fra seg 7,2 millioner i støtte
Glenn Stangeland
5. september 2019

Kim Kise og kollegene i KMG Technology ønsket å utvikle en teknologi som gjorde det mulig å koble sammen to fartøyer offshore. 

Løsningen, som fikk navnet Smartlay, skulle blant annet brukes til å koble sammen lektere og avanserte konstruksjonsskip, slik at man unngikk å bruke sistnevnte til rene logistikkoppgaver. 

– Det er lite effektivt at et kabelfartøy skal inn til land og hente nye rørspoler midt i en operasjon. Dekkskapasiteten er begrensningen per i dag. Men med vår teknologi ville det ikke lenger vært en utfordring, sier Kise.

Støtte fra Forskningsrådet

Industrien likte prosjektet. Et samarbeid med DOF Subsea og Huisman Norge ble satt i gang. Og Sintef Ocean tente på ideen. 

Med dette utgangspunktet, innvilget Forskningsrådet tidligere i år 7,2 millioner kroner til videreutvikling av teknologien. 

– Det var en milepæl for oss, sier Kise. 

Men pengene fra Forskningsrådet kom med et krav om 2 millioner kroner i annen finansiering. 

– Vi tenkte aldri at det skulle bli en showstopper.  

En aksjeemisjon med tilsagn om presåkornmidler sørget for den ene millionen. Selv la gründerne 500.000 kroner i potten. Dermed manglet bare 500.000 kroner før selskapet kunne bestille utviklingen av et beregningsverktøy på krefter som overføres mellom sammenkoblede fartøy. Det neste steget i utviklingen. 

Kise og kollegene måtte på pengejakt. 

Fristen løp ut

De trålte nettverket sitt. Snakket med oljeselskapene som hadde vært positive. Sendte til og med brev til olje- og energiministeren. 

Men da fristen for å skaffe pengene løp ut 20. august, manglet de fortsatt 500.000 kroner. 

Dermed måtte KMG Technology si fra seg støtten fra Forskningsrådet. Og drømmen om Smartlay var dermed lagt i grus. 

– Det er nesten ikke til å tro at ingen så verdien av å støtte prosjektet med 500.000 kroner.

– Kritikerne vil kanskje si at idéen ikke var god nok?

– Det kan man alltid spekulere i. Men faktum er at beregningene og analyseverktøyet vi skulle bestille fra Sintef Ocean er noe hele industrien trenger. Så det ville vært en god investering uansett. 

– Færre vil drive forskning og utvikling

Kim Kise understreker at han ikke er bitter. Men han ønsker å rette søkelys mot det han oppfatter som en negativ utvikling på norsk sokkel. 

– Før var vi hele verdens teknologilaboratorium. Nå virker det som om selskapene og investorene har et mye kortere tidsperspektiv. De ser liten verdi i å investere i teknologi som først kan gi nytteverdi om 5-10 år. 

– Equinor er jo den store bjellesauen også innen forskning og utvikling, men der har jeg inntrykk av at digitaliseringsprosjekter tar veldig mye av midlene nå.