Martin Linge sprekker med ytterligere 8 milliarder kroner
Glenn Stangeland
7. oktober 2019
Foto: Equinor
Martin Linge sprekker med ytterligere 8 milliarder kroner
Glenn Stangeland
7. oktober 2019

Martin Linge-utbyggingen går på enda en kostnadssmell. Det nye investeringsanslaget er på drøye 50 milliarder kroner. Det er 8 milliarder dyrere enn anslått for ett år siden og rundt 26 milliarder dyrere enn ved innlevering av utbyggingsplan i 2012.

Det kommer frem i Statsbudsjettet som ble offentliggjort i dag.

«Investeringsanslaget for Martin Linge-utbygginga har auka med 25 731 mill. kroner sidan PUD eller med 85 prosent. Auken sidan PUD skuldast hovudsakleg auka kostnader, forseinkingar og endringar relatert til plattformdekket, auka arbeidsomfang for samankopling og ferdigstilling av plattforma og forlenga byggjetid. Auken i arbeidsomfang skuldast i stor grad svakheiter i design som har vore utbetra for å sikre ein sikker oppstart og produksjon. Prosjektkostnaden sidan PUD aukar òg som følgje av svekt kronekurs, hovudsakleg mot dollar og euro, og at bokføringa av enkelte kostnadselement er endra frå driftskostnader til investeringskostnader. Til saman utgjer det om lag 5 305 mill. kroner, eller rundt 20 prosent, av auken sidan PUD.

Sidan same rapportering i fjor har investeringsanslaget auka med 7 917 mill. kroner, som i hovudsak skuldast ytterlegare auka arbeidsomfang for oppkopling og ferdigstilling av plattforma. Forlenga byggjetid og auka kostnader knytt til boring har òg medverka til endringa sidan i fjor.

Planlagt produksjonsoppstart er endra frå slutten av første kvartal til tredje kvartal 2020.»

 GODKJENTPUD-estimatNytt anslagEndring fra 2018Total endringI prosent
Martin Linge201230.3567.925.785
Johan Sverdrup I2015129.698.2-1.9-31.4-24
Njord future 201715.820.24.44.428
Bauge20173.13.6-0.10.5-10
Utgard20173.32.8-2-0.5-16
Dvalin201710.910.7-0.08-0.2-2
Johan Castberg201849.549-0.7-0.5-1
Snorre Expansion Project (SEP)201820.119.6-0.2-0.5-3
Troll fase 3 step 120187.87.5-0.3-3
Skogul20181.51.70.20.213
Valhall Flanke Vest20185.75.6-0.1-0.1-2
Ærfugl20188.67.9-0.4-0.7-8
Fenja201810.610.40.04-0.2-3
Nova20189.89.7-0.1-1
Yme New Development20188.69.20.40.67
Johan Sverdrup II20194343.60.61
Gullfaks Shetland/Lista fase 220192.20
Solveig20196.50
Duva20195.50

[annonse]

OPERATØRKONFERANSEN
Stavanger 6.-7. november
Se program og deltakerliste og meld deg på her!