Måtte stoppe Sputnik-boring på grunn av slitasje
Glenn Stangeland
30. juli 2019
Foto: Equinor
Måtte stoppe Sputnik-boring på grunn av slitasje
Glenn Stangeland
30. juli 2019

Equinor måtte i sommer sette boringen av letebrønnen Sputnik i Barentshavet på pause.

Grunnen var utstyrsproblemer på riggen West Hercules.

Slik beskriver operatøren hendelsen i sitt varsel til Petroleumstilsynet:

«36″ og 13 5/8″ foringsrør er installert og sementert tilbake til sjøbunn. 13 5/8″ foringsrør sko er ikke utboret. Status: Som følge av operasjoner utført på Korpfjell Deep er det oppdaget slitasje og  behov for utskiftning av komponenter på øvre del av utblåsningsventil (LMRP) før utblåsningsventil installeres på Sputnik. Logistikk, utskifting og testing vil medføre 10‐12 dager stopp i operasjonene på Sputnik-brønnen.»

Seadrill opplyser at det foretas en «dybdestudie for å forstå hendelsen».