Tre store avtaler i spill – nå kjemper riggene om disse kontraktene
John Økland
30. oktober 2019
Tre store avtaler i spill – nå kjemper riggene om disse kontraktene
John Økland
30. oktober 2019

Riggselskapene på norsk sokkel sitter nå og biter negler i påvente av tildelingen av nye kontrakter. Om ikke lenge kommer tre etterlengtede avtaler.

Den største avtalen gjelder et boreprogram på Balder, som kan få en varighet på hele tre år og to måneder. Ifølge en søknad fra Vår Energi til myndighetene, vil programmet omfatte 15 produsenter og en brønn for injeksjon av produsert vann. Oppstart av kontrakten er oppgitt til mai 2021.

Videre skal Equinor tildele en kontrakt for boring av Johan Sverdrup fase 2. Etter det Petro.no forstår, skal denne avtalen gjelde boring av i størrelsesorden 12 brønner og en avtale vil strekke seg over omtrent halvannet år. Oppstart er sent 2021 eller tidlig 2022.

En tredje kontrakt som markedet venter på, er valg av rigg til Marulk. Slik vi forstår det, skal Vår Energi jakte en semi til et boreprogram på 250 dager, omtrentlig. Oppstart av denne jobben kan ventes mot slutten av neste år.

Hvem er så favoritter til disse jobbene?

Odfjell Drillings Deepsea Atlantic trekkes frem av svært mange som en het kandidat til Sverdrup-jobben. Den gode historikken fra fase 1 på giganten trekkes frem, samt Odfjells gode relasjoner til Equinor.

Scarabeo 8 er favoritten til Vår Energis kontrakter. Riggen har jobbet for ENI Norge før og fremstår som en naturlig kandidat. Samtidig påpeker mange at flere andre rigger nok spilles inn og vil prøve å vinne disse kontraktene, spesielt siden de har en god varighet – i motsetning til andre og kortere programmer vi har sett den siste tiden.

Ifølge Petro Database er situasjonen riggene i Norge slik. For ordens skyld skal vi påpeke at denne viser både semier, jack ups og bolig-rigger. Den er også avkortet for å kun vise de riggene som er ledig på de aktuelle tidspunktene.

Riggoversikt fra Petro Database