Nå strømmer oljen fra Trestakk
Pressemelding
16. juli 2019
Nå strømmer oljen fra Trestakk
Pressemelding
16. juli 2019

Den 16. juli startet produksjonen fra havbunnsfeltet Trestakk på Haltenbanken i Norskehavet. Trestakk er knyttet opp til det flytende produksjonsskipet Åsgard A og utvinnbare ressurser i feltet er estimert til 76 millioner fat olje.

Da prosjektet ble godkjent av myndighetene i 2017 var investeringene estimert til 5,5 milliarder (løpende). Ved oppstart er det ventet at de endelige kostnadene blir nærmere 5 milliarder kroner.

Feltutviklingen består av en brønnramme med fire brønnslisser og en satellittbrønn. Totalt skal det bores fem brønner; tre for produksjon og to for gassinjeksjon. Trestakk er knyttet opp til det flytende produksjonsskipet Åsgard A, der det er utført modifikasjoner for å ta imot produksjonen.

Opprinnelig hadde Åsgard A levetid til 2019, i vinter godkjente Petroleumstilsynet og Oljedirektoratet søknad om forlenget levetid til 2031.

Ved oppstart vil Trestakk produsere om lag 22.000 fat olje daglig (3.500 sm3). På det meste vil produksjonen være om lag 44.000 fat olje per dag (7.000 sm3). Det er ventet at Trestakk vil produsere i 12 år.

  • FAKTA OM TRESTAKK
    Trestakk partnerskap: Equinor Energy AS (operatør) 59,1 prosent, ExxonMobil Exploration and Production Norway AS 33 prosent, Vår Energi AS 7,9 prosent.
    Lokasjon: Ca. 20 kilometer sør for Åsgard-feltet
    Vanndybde: Om lag 300 meter.
    Reservoaret ligger på om lag 3.900 meters dyp.