Neodrill: – Det er fint å få lagt patentstriden bak oss
Glenn Stangeland
12. april 2019
Foto: Glenn Stangeland
Neodrill: – Det er fint å få lagt patentstriden bak oss
Glenn Stangeland
12. april 2019

Ordene tilhører administrerende direktør Jostein Aleksandersen i Neodrill. 

 I forrige måned ble selskapet enig med Equinor om å legge en lang patentstrid bak seg og inngå forlik, etter at partene siden 2017 har vært uenige om noen sider ved Equinors Cap-X-konsept er i strid med Neodrills CAN-teknologi.

 – Selvsagt har det vært utfordrende for selskapet, men vi har, så langt det har vært mulig, forsøkt å skjerme de ansatte og opprettholde business as usual. Patentstriden har ligget i bakgrunnen, men mitt inntrykk er at den ikke har preget verken de ansatte eller kundene, sier Aleksandersen. 

 Omsetningen i Neodrill illustrerer poenget; siden 2016 har omsetningen økt fra 9 millioner kroner til 50 millioner i 2018. Og i år vil den, ifølge direktøren, ende på mellom 70 og 80 millioner kroner. 

Produksjonsbrønner i UK

 Brønnfundamentet CAN, som så langt har vært Neodrills eneste produkt, er frem til nå brukt på 22 lete- og produksjonsbrønner, hvorav de fleste på norsk sokkel. 

 – Men vi har også klart å få fotfeste internasjonalt og har nå ansatt en business development manager i UK, samt agenter i Kina og Australia. Per i dag har Neodrill fire aktive prosjekter, blant annet to produksjonsbrønner for Total på britisk sokkel. 

Omfordeling av belastning

CAN kan enkelt sammenliknes med en bøtte som er snudd opp-ned. Den består av et prefabrikert brønnfundament som ved hjelp av båt senkes ned på og synker ned i havbunnen av egen vekt. Den forankres ytterligere når en ROV pumper ut vannet som befinner seg inni. Samtidig har fundamentet integrert en conductor. 

Og her ser Aleksandersen behov for å oppklare en misforståelse:

– Mange tror at vi hevder å ha patent på sugeanker. Det har vi ikke. Kjernen i vår teknologi er bruk av sugeanker i forbindelse med boring av brønn, og den store oppsiden med løsningen er omfordeling av krefter og muligheten for å ta vekk beslastning fra kritiske punkter sammenliknet med tradisjonell brønnkonstruksjon. 

Nytt subseaprodukt

Det er også den siste delen av teknologien selskapet har videreutviklet når de nå lanserer et nytt produkt tilpasset subsea produksjonssystemer. 

 – Vi skal ikke begynne å bygge brønnrammer, men ønsker at de store SPS-kontraktørene skal bygge våre løsninger inn i sine produksjonssystemer. Grunntanken er den samme som i CAN – vi bygger inn den øverste delen av conductoren i brønnrammen og får omfordelt kreftene og minsket belasningen på brønnhodet. 

 Ifølge selskapet selv ligger det også en betydelig tidsbesparelse når øverste delen av brønnen er prefabrikert på land og installert i brønnrammen før riggen ankommer lokasjon. 

 – Det er mulig å spare 3-4 riggdøgn per brønn, noe som kan gi en besparelse på mellom 80 og 100 millioner kroner for en template med fire brønner. I tillegg får man mye lengre utmattingstid på brønnhodet.

Får Equinor på kundelisten

Neodrill har allerede flere av de norske operatørene på kundelisten, men gleder seg til å få inn enda flere. 

– Vi jobber nå for å bli kvalifisert som leverandør til Equinor. Selskapet har en eierandel på rundt 30 prosent i Neodrill, og kan potensielt bli en viktig kunde for oss. Vi gleder oss til å jobbe sammen med dem og til å bruke kreftene offshore i stedet for i rettssalen.