Nesten helt supert på Driva/Oppdal
John Økland
10. oktober 2018
Nesten helt supert på Driva/Oppdal
John Økland
10. oktober 2018

Petroleumstilsynet har ført tilsyn med MOL Norges første egenopererte brønn i Norge.

Oljeselskapet planlegger å bore Driva/Oppdal på Mandalshøgda i Nordsjøen, med Rowan Viking.

Brønnen, med nummer 2/6-6 S, har som mål å påvise hydrokarboner i de to prospektene.

I sin presentasjon på kapitalmarkedsdagen, anslo partner Lundin et ressurspotensial på 434 millioner fat og en funnsannsynlighet på 30 for Oppdal/Driva.

Ptils tilsyn har ikke identifisert avvik, men ett forbedringspunkt angående interne krav. MOL må innen 30. oktober gi sin vurdering av dette punktet, skriver Ptil i en melding.