Ni «norske» rigger måtte til utlandet for å finne jobb
John Økland
8. februar 2019
Ni «norske» rigger måtte til utlandet for å finne jobb
John Økland
8. februar 2019

Aktivitetsnivået på norsk sokkel er ikke høyere enn at en rekke rigger har måttet forlate landet for å få oppdrag. Denne trenden gjør at det kan bli tøff kamp om de riggene som blir igjen.

Det er varslet opp mot 60 letebrønner på norsk sokkel i år. Likevel er dette ikke nok til å utløse nok riggkontrakter til å holde hele flåten i arbeid. Operatørene har, stort sett, det meste de trenger av kapasitet.

Selv om det er ventet økende anbudsaktivitet fremover, har ni rigger med tilhørighet i Norge sikret seg jobb andre steder.

Her er oversikten over rigger som borer, eller skal bore, utenlands:

  • COSLInnovator skal avgrense Barryroe-funnet offshore Irland for Providence Resource. Boreprogrammet omfatter totalt fire brønner og ett sidesteg. Den første brønnen skal etter planen påbegynnes i 3. kvartal i år.
  • COSLPioneer skal bore minst seks brønner for Nexen Petroleum i UK. Kontrakten på Buzzard fase II varer i 16-18 måneder. Riggen blir her til tredje kvartal 2020.
  • Deepsea Bergen skal bore minst en brønn for Itacha Energy UK i år, pluss potensielt flere. Den faste brønnen, en produksjonsbrønn, skal startes på nå i februar og vil pågå i 115 dager.
  • Deepsea Stavanger er i Sør-Afrika for å undersøke Brulpadda-prospektene offshore Sør-Afrika for Total. Der var den nylig med på et storfunn. Riggen skal tilbake til Norge for å bore for Aker BP.
  • Maersk Innovator fikk kontrakt i 2017 og borer nå på Nexens Buzzard i Nordsjøen. Jobben startet i 2018 og er ventet å pågå frem til i sommer.
  • Rowan Norway fikk i fjor høst en kontrakt med Turkish Petroleum, for boring av to brønner. Returnerer til norsk sokkel fra Tyrkia i april/mai og skal rett på kontrakt med ConocoPhillips på Ekofisk.
  • Stena Don dro til britisk side da den vant oppdrag for Total, som strekker seg til mars i år. Så skal den over på en ny kontrakt med samme operatør, da på Laggan-feltet. Denne varer i 90 dager.
  • Transocean Barents dro til Canada og Suncor Energy i 2017 for en kontrakt som strekker seg til i sommer.
  • West Phoenix fikk en kontrakt som gjelder boring for Equinor, både i Norge og på britisk side. Riggen borer i UK frem til mars.