Njord Future sprekker med 4 milliarder kroner
Glenn Stangeland
7. oktober 2019
Kvaerner på Stord arbeider nå med en omfattende oppgradering av Njord-plattformen. Neste år skal den være på plass igjen på feltet og i produksjon. Foto: Kvaerner
Njord Future sprekker med 4 milliarder kroner
Glenn Stangeland
7. oktober 2019

Kostnaden for Njord Future-prosjektet har økt med 4,4 milliarder kroner i løpet av det siste året.

Ved innlevering av utbyggingsplan i 2017, hadde reutviklingen av Njord-feltet et kostnadsanslag på 15,8 milliarder kroner. Nå har prisen økt til 20,3 milliarder kroner.

Det kommer frem i Statsbudsjettet, som ble offentliggjort i dag.

«Oppgradering av plattforma Njord A og lagerskipet Njord B som har vore brukt på feltet sidan oppstart utgjer ein stor del av Njord future-prosjektet. Njord future-prosjektet gjer mogeleg også dei pågåande utbyggingane av Bauge- og Fenja-felta.

Investeringsanslaget for prosjektet har auka med 4 493 mill. kroner eller 28 prosent sidan PUD. Auken har skjedd frå i fjor og skuldast at arbeidet med levetidsforlenging og oppgradering med tilhøyrande prosjektering på Njord A og Njord B har vore meir omfattande enn føresett.

På Njord A er det no også nødvendig med arbeid på område der dette ikkje var planlagt opphavleg, og dette påverkar produktiviteten negativt. Njord A og Njord B er òg venta å segle seinare frå verfta enn opphavleg anteke, noko som også er med på å auke kostnadane. Planlagt oppstart av produksjonen er framleis fjerde kvartal 2020.»

 GODKJENTPUD-estimatNytt anslagEndring fra 2018Total endringI prosent
Martin Linge201230.3567.925.785
Johan Sverdrup I2015129.698.2-1.9-31.4-24
Njord future 201715.820.24.44.428
Bauge20173.13.6-0.10.5-10
Utgard20173.32.8-2-0.5-16
Dvalin201710.910.7-0.08-0.2-2
Johan Castberg201849.549-0.7-0.5-1
Snorre Expansion Project (SEP)201820.119.6-0.2-0.5-3
Troll fase 3 step 120187.87.5-0.3-3
Skogul20181.51.70.20.213
Valhall Flanke Vest20185.75.6-0.1-0.1-2
Ærfugl20188.67.9-0.4-0.7-8
Fenja201810.610.40.04-0.2-3
Nova20189.89.7-0.1-1
Yme New Development20188.69.20.40.67
Johan Sverdrup II20194343.60.61
Gullfaks Shetland/Lista fase 220192.20
Solveig20196.50
Duva20195.50

[annonse]

OPERATØRKONFERANSEN
Stavanger 6.-7. november
Se program og deltakerliste og meld deg på her!