NKT legger høyspentkabler til Johan Sverdrup
Pressemelding
5. oktober 2018
Foto: Øyvind Gravås, Woldcam
NKT legger høyspentkabler til Johan Sverdrup
Pressemelding
5. oktober 2018

Equinor og Johan Sverdrup-partnerne gir tildelingsbrev til NKT for produksjon og installasjon av to høyspentkabler som skal forsyne andre fase av Johan Sverdrup-utbyggingen med strøm fra land.

Tildelingsbrevet gjelder en EPCI-kontrakt som dekker prosjektering, anskaffelse, bygging, installasjon og testing av to høyspentkabler fra land til Johan Sverdrups feltsenter.

Høyspentkablene er 200 kilometer lange og konstruert for å levere en kapasitet på 200 MW/80 kV. Dette dekker strømbehovene for andre utbyggingsfase av Johan Sverdrup-feltet, med planlagt oppstart i 4. kvartal 2022, og vil også legge til rette for strømforsyning fra land til andre felt på Utsirahøyden.

Samlet kontraktsverdi er i overkant av 1 milliard kroner.

NKT var også ansvarlig for produksjon og installasjon av kraftkabler for første fase av Johan Sverdrup-utbyggingen.