NOAKA-striden: Equinor har åpnet for å produsere Fulla inn mot Krafla
Glenn Stangeland
29. oktober 2019
NOAKA-striden: Equinor har åpnet for å produsere Fulla inn mot Krafla
Glenn Stangeland
29. oktober 2019

Området mellom Alvheim og Oseberg omfatter flere betydelige funn, men mangler infrastruktur til å få bygget ut flere av disse.

Aker BP og Equinor har ikke kommet til enighet om hvordan NOAKA-området bør bygges ut.

Aker BP, som er operatør for funnene Frigg Gamma Delta, Frøy, Fulla, Langfjellet og Rind, samt årets funn i Liatårnet-prospektet, mener en utbyggingsløsning med en prosesseringsplattform plassert midt i NOAKA-området vil være den beste løsningen for en utbygging,

Equinor, som er operatør for Askja og Krafla, ønsker å knytte sine funn til sin egen infrastruktur. Det kompliserer situasjonen ytterligere at Aker BP har 50 prosent eierandel i Krafla- og Askja-funnene.

Fulla inviteres inn til Krafla

Aker BP har vært tydelige på sine ønsker, mens Equinor holder kortene betydelig tettere til brystet. Men dokumenter petro.no har fått innsyn i, viser at Equinor åpner for at ett av Aker BP sine funn, Fulla, kan bli en del av selskapets Krafla-plan.

«Det vil bli lagt til rette for at Fulla kan gå inn mot Krafla dersom Fulla ønsker dette, men dette initiativet må komme fra Fulla lisensen. Equinor har i sin oppdaterte områdeutredning pekt på potensiale for akselerasjon av Fulla med tilhørende økt samfunnsøkonomi med å gå til en sørlig HUB», skriver Equinor i et møtereferat.

I referatet kommenteres også den valgte mediestrategien til selskapet i saken:

«Equinor håndterer problemstillingen innenfor lisensen (med Aker BP) og vs myndigheter og ønsker ikke å polemisere saken i media. Dette er ikke ut fra en vurdering av hvordan vi vurderer saken står men utelukkende siden vi vurderer dette som den mest ryddige måten å håndtere denne situasjonen.»

Aker BP har søkt utsettelse

Statsråd Kjell-Børge Freiberg har understreket at Olje- og energidepartementet helst ønsker at selskapene selv ordner opp i konflikten.

– Vi oppfatter at det er dialog mellom partene og oppfordrer dem til å finne en løsning selv. Dersom de ikke klarer det, må departementet finne løsningen for dem. Men jeg vil ikke sette noen dato som tidsfrist, sa Freiberg til petro.no da han besøkte IKM på Bryne i forrige måned.

Aker BP har søkt myndighetene om å få utsatt fristen for innlevering av utbyggingsplan til 31. desember 2022.

Ønsket om å utsette tidsfristene kommer av treghet i prosjektet.

– NOAKA-området inneholder en rekke lisenser som innehar ulike tidsfrister knyttet til aktivitetene. Det er normal praksis at det søkes om utsettelse av disse når prosjektmodningen går langsommere enn planlagt. For NOAKA-området har prosjektmodningen gått langsommere enn planlagt på grunn av uenighet om konseptvalg mellom de to operatørene Equinor og Aker BP, sier pressetalsmann Ole-Johan Faret i Aker BP til petro.no.

Oversikt over kommende letebrønner og feltutbygginger – prøv Petro Database gratis i 30 dager, ingen bindingstid!