– Norsk gass gjør det mulig for andre nasjoner å kutte sine CO2-utslipp
Frode Rabbevåg
19. juli 2019
Foto: Frode Rabbevåg
– Norsk gass gjør det mulig for andre nasjoner å kutte sine CO2-utslipp
Frode Rabbevåg
19. juli 2019

– Gassproduksjonen på norsk sokkel har gjort det mulig for andre nasjoner å kutte i sine CO2-utslipp og spiller dermed en viktig rolle i å utfase annen fossil energiproduksjon som kullkraft. Dette har fått for lite oppmerksomhet og er en politikk vi ønsker å videreføre gjennom å tenke langsiktig når det gjelder norsk olje- og gassvirksomhet.

Det var statsminister Erna Solberg som fortalte dette under sitt innlegg på rundebordskonferansen til Gassknutepunkt Nyhamna i Molde torsdag. Solberg var opptatt av at vi skal skape et bærekraftig og grønt samfunn som vi skal overlevere til våre barn, men der olje- og gass fortsatt vil være en del av løsningen i mange år framover.

Hjelpe frem suksesser

– Mye av det grønne skiftet vil skje gjennom å ta i bruk ny teknologi, og olje- og gassindustrien har nettopp gitt oss mye kompetanse og teknologi som kan brukes i et slikt skifte. Vi trenger flere ben å stå på innen norsk industri, og vi har klare mål om å hjelpe frem flere industrielle suksesser fremover, påpekte Solberg og viste til Enova og NoX-fondet som viktige virkemidler.

– Offshore havvind er et eksempel på et område der Norge har store muligheter. Vi har nå åpnet områder der slike flytende havvindsanlegg kan bygges, og blir disse realisert kan de være med på å elektrifisere olje- og gassfelt som ligger i nærområdene, mente Erna Solberg.

– Det blir utvilsomt dyrere å slippe ut klimagasser fremover. Derfor vil vi støtte et skifte til grønn teknologi. Virkemidler som Enova og NoX-fondet har viktige i dette teknologiskiftet så langt, og vi vil bruke disse virkemidlene aktivt også fremover, fortalte hun til en forsamling på i overkant av 200 personer fra olje- og gassindustrien og fra politikken.

Flere leteområder

Erna Solberg fremhevet at olje- og gassnæringen har skapt enorme verdier som har kommet hele det norske samfunnet til gode, og at regjeringen ønsker å legge til rette for en langsiktighet med stabile rammebetingelser som tar vare på denne industrien også fremover.

– I regjeringsplattformen har vi tre pilarer for denne næringen, fortsatte hun. – Det er langsiktighet, teknologiutvikling og å dele ut attraktive leteområder for å gjøre nye funn.

– I fremtiden skal vi produsere olje og gass effektivt og med lavere utslipp enn i dag, la hun til.

Statsministeren hadde også et stort ønske om å klare å realisere et prosjekt med CO2-håndtering som kan gi god teknologiutvikling for bransjen.

Ønsker seg hydrogenproduksjon

– Det hadde vært spennende å få til hydrogenproduksjon i kombinasjon med fangst og lagring av CO2. Det ville gitt Norge et skikkelig teknologiløft og utviklet oss som energinasjon, mente statsministeren.

Og skal vi tro bransjefolk kan nettopp hydrogenproduksjon fra norsk gass være en god fremtidsdrøm.

– Teknologi for å skille ut ren hydrogen og CO2 fra gass finnes, og vi kan gjerne sende hydrogen i de eksisterende rørene vi i dag sender gass i til England. Der kan hydrogen brukes til oppvarming og koking i husholdningen uten ekstra investeringer, fortalte Ola Borten Moe fra OKEA i en paneldebatt etter Erna Solberg sitt innlegg.