Oceaneering tildelt ROV-kontrakt med VNG Norge
Glenn Stangeland
24. september 2018
Oceaneering tildelt ROV-kontrakt med VNG Norge
Glenn Stangeland
24. september 2018

Oceaneering har signert langsiktig rammeavtale med VNG Norge for ROV-tjenester.

Rammeavtalen har en varighet på 4 år med 2 + 2 års opsjoner på forlengelse og dekker VNGs undersjøiske utviklingsprosjekter og leteboring, intervensjon og tjenester i forbindelse med kampanjer for nedstenging av brønner på norsk sokkel.

Fjernstyring av ROV fra land ved bruk av Oceaneerings “Mission Support Center” på Forus inngår som en del av leveransen. Dette vil bidra til redusert bemanning offshore da ROV-operatørene vil kunne operere ROV via 4G kommunikasjon mellom operasjonssenteret på Forus og rigg og fartøy.