OED varsler terminal-avgjørelse for Johan Castberg før nyttår
Glenn Stangeland
15. november 2019
Illustrasjon: Equinor
OED varsler terminal-avgjørelse for Johan Castberg før nyttår
Glenn Stangeland
15. november 2019

Konseptvalget for oljeeksport fra Johan Castberg-feltet er nært forestående. Endelig konklusjonen var ventet innen utgangen av oktober, men avgjørelsen er utsatt.

I et skriftlig svar til Stortinget, varsler olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg en avgjørelse i «inneværende kvartal», altså før årsskiftet.

«Selskapenes valg av transportløsning var planlagt i oktober 2019, men det gjenstår fortsatt noen avklaringer før selskapene kan foreta endelig valg av transportløsning for Castberg-feltet. Selskapene planlegger for en beslutning i løpet av inneværende kvartal», skriver Freiberg.

Alternativene

I et dokument Petro.no har fått tilgang til, skisserer Equinor hvilke alternativer det er jobbet med:

  • Skip-til-skip-overføring av olje i Sarnesfjorden. Skipene kan være midlertidig eller permanent oppankret.
  • Skip-til-skip-overføring av olje ved en nedskalert terminal på Veidnes. Kai ved terminalen vil utgjøre brorparten av investeringen.
  • Terminal på Veidnes med kapasitet til å håndtere all olje produsert i Barentshavet. Lagring av olje i tanker på land. Kan kombineres med det første alternativet.
  • Midlertidig lagring og lossing av olje fra en FSO. Krever investering i permanent oppankring og lagerskip.
  • Etter det petro.no kjenner til, skal dog det siste alternativet være forkastet på et senere tidspunkt.

Politikere krever ilandføring

Bygging av en ny oljeterminal på Veidnes var opprinnelig en del av konseptvalget på Johan Castberg, men ble senere skilt ut i et eget prosjekt.

Det er et betydelig politisk press på partnerskapet for å velge terminal-alternativet. Det kom blant annet frem i Stortingets spørretime tidligere i år.

Arbeiderpartiets Ingalill Olsen var blant politikerne som understreket at ilandføring er nødvendig for å sikre de lokale ringvirkningene:

– Vi vet at vi har nasjonale ringvirkninger av det, vi vet at vi har regionale virkninger av det, men kravet fra Finnmark – og det tillater jeg meg å stille på vegne av alle finnmarkingene – er helt utvetydig: Det skal være lokale ringvirkninger. Og hvordan får vi det? Jo, det får vi hvis det ilandføres, sa hun.

Forventer spleiselag

Siden 2015 har Johan Castberg-eierne samarbeidet med eierne av Wisting, Goliat, Alta og Gohta i prosjektet «Barents Sea Oil Infrastructure» for å studere og evaluere alternativene for oljeeksport fra Barentshavet.

I et brev til Olje- og energidepartementet, skrev Equinor at partnerne i Barents Sea Oil Infrastructure-prosjektet i februar 2018 ikke kunne forplikte seg til terminal-løsningen av økonomiske årsaker, og at det endelige valget av konsept vil basere seg på økonomi, fleksibilitet, sikkerhet og ringvirkninger.

«Uavhengig av hvilken strategi som velges, mener Johan Castberg-lisensen at det er å forvente at alle investeringer skal fordeles på andre lisenser eller tredjeparter som velger å benytte seg av den valgte løsningen for oljeeksport», skriver selskapet.

«Ved å fatte en beslutning om oljeomlasting i 2019, vil en omlastingsløsning kunne være klar til produksjonsstart for Castberg-feltet i slutten av 2022», skriver Regjeringen.

Oversikt over kommende letebrønner, feltutbygginger, riggkontrakter og riggklassinger – prøv Petro Database!