OKEA vil elektrifisere Draugen – prislapp på 2 milliarder kroner
Frode Rabbevåg
19. juli 2019
Foto: OKEA
OKEA vil elektrifisere Draugen – prislapp på 2 milliarder kroner
Frode Rabbevåg
19. juli 2019

OKEA har besluttet å gå videre med et elektrifiseringsprosjekt av Draugen-plattformen på Haltenbanken. Prosjektet er foreløpig beregnet å koste i overkant av to milliarder kroner og vil fjerne CO2-utslipp tilsvarende 200.000 tonn.

Det var forretningsutvikler og medgründer i OKEA, Ola Borten Moe, som slapp denne nyheten under Gassknutepunkt Nyhamna sin rundebordskonferanse i Molde torsdag.

– Vi vil erstatte de nåværende gassturbinene på plattformen med en kabel til land og har som mål å skru av turbinene og få en elektrifisert plattform i 2024, fortalte Borten Moe.

OKEA overtok Draugen fra Shell sist høst, og med elektrifiseringen av plattformen ønsker de å spare kostnader i produksjonsperioden og forlenge levetiden slik at den kan produsere i ytterligere 25 år fra nå.

– 200.000 i reduserte CO2-utslipp tilsvarer utslippene fra 70.000 privatbiler. Dette igjen tilsvarer 0,4 prosent av Norges samlede utslipp av CO2, fortalte Borten Moe. Med forventning om mye høyere priser på CO2-utslipp de kommende årene, regner OKEA med å spare betydelige beløp ved å kutte i utslippene.

– Vi forventer ingen statstilskudd eller offentlige subsidier for å gjennomføre dette, men regner med en behandling i NoX-fondet på linje med det andre har fått og tilskudd fra dette fondet som industrien selv har bidratt til, la Borten Moe til.