PGNiG fant olje og gass i sin første opererte letebrønn – knyttes trolig til Skarv
Glenn Stangeland
15. oktober 2019
Foto: Glenn Stangeland
PGNiG fant olje og gass i sin første opererte letebrønn – knyttes trolig til Skarv
Glenn Stangeland
15. oktober 2019

PGNiG, operatør for lisens 838, har funnet olje og gass i Shrek-brønnen, om lag 5 kilometer sør for Skarv-innretningen i Norskehavet.

Dette er selskapets første egenopererte letebrønn på norsk sokkel.

Foreløpig beregning av størrelsen på funnet er mellom 3 og 6 millioner standardkubikkmeter utvinnbare oljeekvivalenter, melder Oljedirektoratet.

Det tilsvarer mellom 19 og 38 millioner fat oljeekvivalenter.

Rettighetshaverne i utvinningstillatelse 838 vil vurdere å knytte funnet opp til Skarv-innretningen.

Primært letemål for begge brønnene var å påvise petroleum i midtre jura reservoarbergarter (Fangstgruppen). Sekundært letemål var å påvise petroleum i nedre jura reservoarbergarter (Båtgruppen) og avgrense funnet mot vest.

Funnbrønnen 6507/5-9 S traff på en total olje- og gasskolonne på om lag 85 meter i Fangst- og Båtgruppene, hvorav om lag 60 meter tykke sandsteiner hovedsakelig med god til meget god reservoarkvalitet. Gass/olje- og olje/vann-kontakten ble påtruffet på henholdsvis 2034 meter og 2074 meter under havflaten.

Avgrensningsbrønn 6507/5-9 A traff på en total olje- og gasskolonne på om lag 65 meter i Fangst- og Båtgruppene, hvorav om lag 45 meter tykke sandsteiner hovedsakelig med god til meget god reservoarkvalitet. Både gass/olje- og olje/vann-kontakten i avgrensningsbrønnen kom inn på tilsvarende dyp som i funnbrønnen.

Brønnene ble boret av Deepsea Nordkapp, som nå skal bore avgrensningsbrønn i utvinningstillatelse 093 på Draugen-feltet i Norskehavet, der OKEA ASA er operatør.

[annonse]

PGNiG KOMMER PÅ OPERATØRKONFERANSEN
Stavanger 6.-7. november
Se program og deltakerliste og meld deg på her!