PGNiG og Solveig kjøper Pandion sin andel i Duva-feltet
Pressemelding
7. november 2019
Foto: Glenn Stangeland
PGNiG og Solveig kjøper Pandion sin andel i Duva-feltet
Pressemelding
7. november 2019

Pandion Energy har inngått avtaler om å selge sin 20 prosent andel i Duva-feltet gjennom to transaksjoner, en med PGNiG Upstream Norway AS og en med Solveig Gas Norway AS, hvor hver av transaksjonene omfatter en 10 prosent andel i utvinningstillatelsene PL 636 and PL 636B.

Duva er et olje- og gassfelt i den nordlige delen av Nordsjøen og ble funnet høsten 2016. Plan for utbygging og drift (PUD) ble godkjent tidligere i år, mindre enn tre år etter funn. Med utvinnbare reserver på 88 millioner fat oljeekvivalenter forventes feltet å nå en maksimal produksjon på rundt 30,000 fat om dagen.

Duva bygges ut med en undervannsinstallasjon knyttet opp mot eksisterende infrastruktur på Gjøa-feltet og forventes å komme i produksjon sent 2020/tidlig 2021.