– Hadde potensial for fatale personskader
John Økland
17. september 2018
– Hadde potensial for fatale personskader
John Økland
17. september 2018

I mai falt et høytrykksstigerør 8 meter på Jotun B. Ptil har nå gransket hendelsen og konkluderer med at konsekvensene kunne blitt store, bare med ubetydelig endrede omstendigheter.

Det var den 19. mai at ulykken skjedde. I forbindelse med pluggekampanje på Jotun B falt et høytrykkstigerør falt cirka 8 meter ned på brønnhodet.

Les mer: «Alvorlige brudd på regelverket» da rør på 15 tonn falt 8 meter

Stigerøret hadde en lengde på cirka 15 meter med en vekt på 15,7 tonn. Det tilsvarer cirka 1,23 MJ i fallenergi.

Ptils rapport etter hendelsen konkluderer med at den direkte årsaken til hendelsen var at låseanordningen på løfteredskapet sviktet. Løfteredskapet manglet dobbel sikring av hengende last.

Den faktiske konsekvensen av hendelsen ble skade på utstyr og en utsettelse av pluggeprogrammet i flere dager.

Men det kunne gått mye verre.

– Ved ubetydelig endrede omstendigheter hadde hendelsen potensial for fatale eller alvorlige personskader for to eller flere personer, da disse sto relativt nærme det fallende høytrykksstigerøret, skriver de i en melding.

Ptil har funnet en rekke brudd på regelverket og operatøren, Point, har nå til 20. september å redegjøre for hvordan avvikene blir håndtert.

Hele rapporten kan du lese her.